bijeenkomst | 
Bijeenkomst 

Naam
Bijeenkomst over de Mededingingswet

Datum
21-9-2017

Aanvang
13:00 uur

Accommodatie
de 'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

Omschrijving
Op donderdag 21 september a.s. organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM), voor de tweede keer dit jaar, een bijeenkomst over de Mededingingswet.

Deze bijeenkomst is interessant voor u, o.a. als u wilt samenwerken met andere ondernemers, of als u uw leden wilt adviseren naar aanleiding van actuele ontwikkelingen op de markt.

De regels van de Mededingingswet
Iedere ondernemer heeft te maken met de Mededingingswet. Maar het is best ingewikkeld om de mededingingsregels toe te passen op de eigen situatie. Wat mag nu wel of niet onder welke omstandigheden? Wij horen vaak dat ondernemers twijfelen over toepassing van de regels en daarom maar afzien van samenwerking met andere partijen, bang voor sancties wanneer zij de wet onverhoopt toch overtreden. Dat is niet de bedoeling van de wet, die juist moet zorgen voor gezonde marktwerking. Na deze bijeenkomst weet u waar u op moet letten als het om samenwerking of adviestrajecten gaat.

Er is gelegenheid voor het stellen van vragen.
U kunt deze ook vooraf indienen. ACM probeert deze vervolgens zo goed mogelijk te behandelen in haar programma. ACM kan niet ingaan op specifieke casussen.

Programma
Tijdens het plenaire programma gaat de ACM in op de do's and dont's in het kader van samenwerking tussen ondernemingen. Daarnaast geeft ACM een toelichting op de mededingingsregels die gelden voor brancheorganisaties.

Deelsessies
Daarna zijn er vier deelsessies over onderwerpen gerelateerd aan de Mededingingswet. U kunt twee deelsessies kiezen:

1. Digitalisering en verticale overeenkomsten
2. Keurmerken
3. Mededinging en duurzaamheid
4. Mededingingstoezicht in de zorg

13.00 uur Inloop en registratie
13.30 uur Opening door dagvoorzitter Rogier Groen, Senior Legal Counsel Shell International BV
13.45 uur Toelichting op de Mededingingswet door ACM
14.30 uur Deelsessie 1
15.30 uur Pauze
15.45 uur Deelsessie 2
16.45 uur Korte terugkoppeling van de deelsessies o.l.v. de dagvoorzitter
17.00 uur Borrel

Aanmelden
Deelname is kosteloos, wel graag aanmelden via deze link.

De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.

Opmerking

Parkeren
kan in de parkeergarage van de 'Malietoren' en mocht deze vol zijn in Qpark New Babylon aan de overzijde.

Meer informatie via VNO-NCW Den Haag, mw. C.J.M. Dellemijn, tel. 070-3490374.
Niet via Ledennet

Let op:
Leden die een uitnodiging hebben ontvangen voor deze bijeenkomst dienen in te loggen om zich aan te melden.

Geen uitnodiging ontvangen, maar wel ge´nteresseerd?
Neem contact op met het verenigingsbureau in Apeldoorn, e-mail, telefoon 055-5222606.