bijeenkomst | 
Bijeenkomst 

Naam
Voorlichtingsbijeenkomst wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

Datum
11-10-2017

Aanvang
15:30 uur

Accommodatie
Hotel De Bilderberg
Utrechtseweg 261
6862 AK OOSTERBEEK
026 3396333

Omschrijving
Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het vorm en inhoud geven van arbeidsomstandigheden in het bedrijf te versterken.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. Daarbij gaat het o.a. om het contracteren van deskundige ondersteuning. Een van die deskundigen is de bedrijfsarts. Deze krijgt, meer dan tot nu toe, een centrale positie bij de verzuimbegeleiding.

Ook wordt in het Arbeidsomstandighedenbesluit de second opinion geregeld. In welke gevallen kan een second opinion worden gevraagd? Is daarbij een vrije keuze uit bedrijfsartsen mogelijk? Is er een vrije toegang? En wat is het onderscheid met het deskundigenoordeel van het UWV?

De rol en positie van de preventiemedewerker staan in de Arbeidsomstandighedenwet, maar de aanstelling moet anders worden geregeld.

De Inspectie SZW zal bij haar inspecties toezien op naleving van de verplichting tot het sluiten van het basiscontract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Er komen meer bevoegdheden voor het opleggen van een boete.

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met AWVN, OVAL en Inspectie SZW een vijftal regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden aangegeven waarop u moet letten bij het sluiten of aanpassen van het basiscontract, wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld en tenslotte wat de gevolgen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet zijn voor handhaving en toezicht.

De bijeenkomst voor leden van VNO-NCW Midden wordt gehouden op woensdag 11 oktober in Hotel de Bilderberg in Oosterbeek.

Programma

15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door de dagvoorzitter
16.05 uur Inleiding door Mario van Mierlo, secretaris Sociale Zaken VNO-NCW – MKB-Nederland: De wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet op een rij
- Inleiding door Petra van de Goorbergh, directeur OVAL, Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan: Basiscontract: preventie en second opinion
- Inleiding door Jan Mathies, senior adviseur juridische Zaken AWVN: Gevolgen voor werkgevers
- Inleiding door Inspectie SZW: De accenten bij handhaving en toezicht
- Ruimte voor vragen en discussie
18.00 uur Borrel/netwerken

De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.

U kunt zich door middel van dit antwoordformulier opgeven voor deelname aan één van de bijeenkomsten. De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.

Opmerking
Woensdag 11 oktober 2017
Hotel Restaurant De Bilderberg, Oosterbeek

Meer informatie en aanmelden via VNO-NCW Den Haag (zie hierboven)
Niet via Ledennet

Let op:
Leden die een uitnodiging hebben ontvangen voor deze bijeenkomst dienen in te loggen om zich aan te melden.

Geen uitnodiging ontvangen, maar wel geïnteresseerd?
Neem contact op met het verenigingsbureau in Apeldoorn, e-mail, telefoon 055-5222606.