Home > Nieuwsberichten > Asbest op bedrijventerreinen  

Asbest op bedrijventerreinen

Zowel in de gemeente Rijssen Holten, in 2006, als in Twenterand, in januari van dit jaar, zijn gemeenten en bedrijfsleven geconfronteerd met de vergaande gevolgen van een brand waarbij asbest vrijkwam. In beide gevallen bestond de noodzaak om het bedrijfsterrein tijdelijk af te sluiten om het door de brand verspreidde asbest op te ruimen en de risico┬┤s voor de gezondheid weg te nemen. Dit leidde tot veel directe en indirecte schade voor bedrijven en gemeente.

De Kamer van Koophandel Oost Nederland is in de afgelopen tijd nauw betrokken geweest bij de afwikkeling van de gevolgen van de brand in Rijssen. Daarnaast is samen met de werkgeversverenigingen een inventarisatie uitgevoerd naar de omvang van nog aanwezige asbest(daken) in die gemeente. Overleg met de overheden heeft tot nu toe niet geleid tot directe subsidiemogelijkheden voor verwijdering van asbestdaken.

Tijdens een bijeenkomst in Rijssen deelden de ruimm vijftig aanwezigen, vanuit bedrijfsleven en overheid, hun ervaringen. Burgemeester Koelewijn van Rijssen Holten en burgemeester Koetje van Twenterand gingen in hun inleiding uitgebreid in op de aanpak en opgedane ervaringen. De heer Voortman, directeur van Voortman Automatisering, sprak over zijn ervaringen, mede namens de bedrijvenverenigingen KWR en BC de Tijd, als benadeelde buurman van het uitgebrande pand in Rijssen.

De heer van Tongeren van de bond van verzekeraars gaf een aantal voorzetten hoe de schade in een dergelijk geval het best is te verzekeren.

In een zeer geanimeerde discussie werd geconstateerd dat de aanpak door de gemeenten van deze gevallen verschillen vertoonden, ondanks dat beiden het Twentse Asbest Protocol hanteerden. Verzekeringstechnisch lijkt de milieuschadeverzekering voor een aantal schadeaspecten een oplossing te bieden.

Geconcludeerd werd dat een (collectieve) preventieve aanpak in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij revitalisering van een ouder bedrijfsterrein, een goede oplossing kan bieden.

De Milieucommissie Bedrijfsleven Overijssel heeft dit onderwerp op de agenda gezet om samen met de provincie Overijssel verder te kijken naar stimulering van (collectieve) aanpak van deze problematiek.

Download hier de presentaties van de sprekers:

Gemaakt om 31-1-2009 11:44  door Systeemaccount 
Laatst gewijzigd op 31-1-2009 11:44  door Systeemaccount