Nieuws VNO-NCW Midden

Vrijdag 21 juli 2017
Flevoland Werkt! Banenevent 2017 op 19 september
Op 19 september vindt het Flevoland Werkt! Banenevent 2017 plaats. De economie in Flevoland groeit weer. Met 2,3 procent zelfs iets beter dan landelijk. Door het herstel van de economie vinden al veel mensen een baan die eerder werkloos zijn geweest. Maar het kan nog veel beter. Vandaar dat het Flevoland Werkt! Banenevent 2017 vraag en aanbod bij elkaar brengt.
Maandag 17 juli 2017
Cross Border Meeting Nederland-Duitsland op 6 september
Grensoverschrijdende samenwerking met onze Oosterburen is een thema dat toenemende belangstelling krijgt en ook verdient. We hebben u eerder geïnformeerd over het Euregio project Cross Border Talent ( zie ook onze laatste Middelpunt). De provincies Overijssel en Gelderland hebben Duitsland als speerpunt voor Internationalisering gekozen en in VNDU-verband wordt hard gewerkt aan concrete projecten.
Meer nieuws? Ga naar ons nieuwsarchief