Contactpersoon


Herald Immink
Regiomanager
VNO-NCW Flevoland
06 51 279 192
Voorbeelden van Flevolandse bedrijven die werken met mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak. Video van Flevoland Werkt!

Jong Ondernemen

 Regionaal nieuws

Woensdag 18 oktober 2017
Banengroei in Amersfoort, Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Midden Utrecht in 2018
In 2018 zet de banengroei in Nederland door. Het aantal banen komt eind 2018 1,8% hoger uit dan begin 2017. De aantrekkende arbeidsmarkt zorgt voor meer werkgelegenheid, een groei van het aantal vacatures en een afname van het aantal WW-uitkeringen in de vier regio’s Amersfoort, Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Midden Utrecht. Dit zijn enkele verwachtingen die UWV schetst in het rapport ‘Regio in Beeld’. Toch profiteert niet iedereen van deze gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De kansen voor laagopgeleiden, arbeidsbeperkten, 55-plussers en werkzoekenden met werkervaring en competenties waarnaar weinig vraag is, komen moeilijk aan de slag. Dit terwijl het voor werkgevers steeds lastiger wordt om geschikt personeel te vinden voor hun vacatures.
Meer nieuws? Ga naar ons nieuwsarchief

 Wat doet VNO-NCW Flevoland?

Als ondernemer bent u druk met het runnen of aansturen van uw bedrijf. U probeert daarbij de omgeving zoveel mogelijk naar uw hand te zetten. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Bij diverse zaken bent u afhankelijk van onder meer de overheid. VNO-NCW Flevoland staat voor uw belangen als het gaat om bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, onderwijs en arbeidsmarkt, infrastructuur, financiering en innovatie.

Ons doel
Ons doel is een sterke economie in Flevoland. Dat willen we bereiken door inzet op: goede aan- en ontsluiting van Flevoland en bereikbaarheid van bedrijventerreinen, voldoende ruimtelijke ontwikkeling voor bedrijven, een dienstverlenende overheid, minder regelgeving, lastenverlichting en uiteraard een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Bestuurlijke samenwerking
Naast de leden van het dagelijks bestuur van VNO-NCW Flevoland bestaat het algemeen bestuur van VNO-NCW Flevoland uit:

  • de voorzitter van Jong Management, kring Flevoland 
  • de voorzitters van de zes bedrijvenkringen: VBA (Almere), BKL (Lelystad), OVDD (Dronten), BKU (Urk), BKZ (Zeewolde) en BAN (Noordoostpolder). 

VNO-NCW Flevoland vertegenwoordigt het bedrijfsleven in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF), Professionals Overleg Flevoland met de 6 bedrijvenkringen (POF) en Rijkswaterstaat Midden-Nederland / Flevoland.

Netwerken belangrijk
Naast belangenbehartiging vervult VNO-NCW Flevoland een belangrijke netwerkfunctie middels de geplande thematische regiobijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, maar er worden ook incidentele bijeenkomsten georganiseerd als de situatie er om vraagt. Vaak wordt een bijeenkomst georganiseerd met één of meerdere  partners.

Belangrijke thema's waar het bestuur zich mee bezighoudt zijn:

  1. Lelystad Airport tweede nationale luchthaven, Commissie Economisch Belang Lelystad Airport (CEBLA) 
  2. Voldoende middelen voor revitalisering oudere bedrijventerreinen
  3. Multimodale overslagcapaciteit bij Lelystad / Flevokust
  4. Buitendijkse werkhaven Urk in samenhang met verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand (Afsluitdijk)
  5. MRA, RRAAM, IJmeerverbinding, Markerwadden  
  6. Goede doorstroming op het traject A1, A6, A9
  7. Goede doorstroming N307: Dronten – Roggebot(sluis) - Kampen 
  8. VNO-NCW Flevoland heeft zich mede ingezet om de Floriade 2022 naar Almere te halen

Een actueel overzicht van de thema’s waar Ondernemend Flevoland zich mee bezighoudt staan verwoord op de “Kaart van Flevoland”. 

 Agenda

 Nieuwe leden

- Eric Ramaekers
Giant Europe BV (LELYSTAD)


- Dirk Jan Verdoorn
Lelystad, Vereniging Bedrijfskring (BKL) (LELYSTAD)


- Stijn Rooijakkers
Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe BV (ALMERE)


- Nina Nomden-Stenekes
Van Wijnen (LELYSTAD)


- Antonio Rodriguez
A-ware Food Group (LOPIK)


 Lobby Flevoland