Contactpersoon


Herald Immink
Regiomanager
VNO-NCW Flevoland
06 51 279 192
Voorbeelden van Flevolandse bedrijven die werken met mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak. Video van Flevoland Werkt!

Jong Ondernemen

 Regionaal nieuws

Woensdag 28 juni 2017
Drukke Haringparty in teken van Banenafspraak
Op vrijdag 23 juni kwamen zo’n 300 werkgevers en bestuurders uit heel Flevoland bij restaurant De Taverne op Urk bijeen voor de jaarlijkse Flevopenningen Haringparty.
Meer nieuws? Ga naar ons nieuwsarchief

 Wat doet VNO-NCW Flevoland?

Als ondernemer bent u druk met het runnen of aansturen van uw bedrijf. U probeert daarbij de omgeving zoveel mogelijk naar uw hand te zetten. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Bij diverse zaken bent u afhankelijk van onder meer de overheid. VNO-NCW Flevoland staat voor uw belangen als het gaat om bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, onderwijs en arbeidsmarkt, infrastructuur, financiering en innovatie.

Ons doel
Ons doel is een sterke economie in Flevoland. Dat willen we bereiken door inzet op: goede aan- en ontsluiting van Flevoland en bereikbaarheid van bedrijventerreinen, voldoende ruimtelijke ontwikkeling voor bedrijven, een dienstverlenende overheid, minder regelgeving, lastenverlichting en uiteraard een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Bestuurlijke samenwerking
Naast de leden van het dagelijks bestuur van VNO-NCW Flevoland bestaat het algemeen bestuur van VNO-NCW Flevoland uit:

  • de voorzitter van Jong Management, kring Flevoland 
  • de voorzitters van de zes bedrijvenkringen: VBA (Almere), BKL (Lelystad), OVDD (Dronten), BKU (Urk), BKZ (Zeewolde) en BAN (Noordoostpolder). 

VNO-NCW Flevoland vertegenwoordigt het bedrijfsleven in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF), Professionals Overleg Flevoland met de 6 bedrijvenkringen (POF) en Rijkswaterstaat Midden-Nederland / Flevoland.

Netwerken belangrijk
Naast belangenbehartiging vervult VNO-NCW Flevoland een belangrijke netwerkfunctie middels de geplande thematische regiobijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, maar er worden ook incidentele bijeenkomsten georganiseerd als de situatie er om vraagt. Vaak wordt een bijeenkomst georganiseerd met één of meerdere  partners.

Belangrijke thema's waar het bestuur zich mee bezighoudt zijn:

  1. Lelystad Airport tweede nationale luchthaven, Commissie Economisch Belang Lelystad Airport (CEBLA) 
  2. Voldoende middelen voor revitalisering oudere bedrijventerreinen
  3. Multimodale overslagcapaciteit bij Lelystad / Flevokust
  4. Buitendijkse werkhaven Urk in samenhang met verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand (Afsluitdijk)
  5. MRA, RRAAM, IJmeerverbinding, Markerwadden  
  6. Goede doorstroming op het traject A1, A6, A9
  7. Goede doorstroming N307: Dronten – Roggebot(sluis) - Kampen 
  8. VNO-NCW Flevoland heeft zich mede ingezet om de Floriade 2022 naar Almere te halen

Een actueel overzicht van de thema’s waar Ondernemend Flevoland zich mee bezighoudt staan verwoord op de “Kaart van Flevoland”. 

 Agenda

 Nieuwe leden

- Antonio Rodriguez
A-ware Food Group (LOPIK)


- Hanne Buis
Lelystad Airport (LELYSTAD)


- Guus van Neijenhof
Bakker Logistiek Groep (ZEEWOLDE)


- Harm Korfker
Korfker Architecten (EMMELOORD)


- Inge Zwijnenberg
Rabobank Flevoland (LELYSTAD)


 Lobby Flevoland