Ledengroepen

Op verzoek van de leden ontwikkelt VNO-NCW Midden steeds meer initiatieven om ondernemers in kleinschaliger verband met elkaar in contact te brengen en om kennis uit te wisselen. Leden uit een bepaalde branche of keten, of met een specifieke kennis, brengen we bijeen om inhoudelijk te discussiëren of aan de slag te gaan met onderwerpen die de karakteristieke groep deelnemers aangaan. 

  • Directeuren-grootaandeelhouders kunnen deelnemen aan het DGA-Platform.
  • Voor specialisten uit de industriële sector zijn de Industrietafels ontwikkeld. De portals zijn alleen toegankelijk voor leden van VNO-NCW Midden die in de betreffende doelgroep passen.
  • HR-professionals kunnen deelnemen aan de HR-kring VNO-NCW Midden.   
Meer weten?
Contactpersonen VNO-NCW Midden DGA-Platform
Ron van Gent, directeur VNO-NCW Midden
Tom Masselink, regiomanager VNO-NCW Twente
T: 055 – 5222606
E: dga@vno-ncwmidden.nl

Contactpersoon Industrietafel Midden Nederland
Christian Lorist, regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek
Rob Oostermeijer, hoofd Beleidszaken VNO-NCW Midden
T: 055 – 5222606
E: industrietafel@vno-ncwmidden.nl 

Contactpersoon HR-kring VNO-NCW Midden
Martine Schuijer, secretaris Onderwijs & Arbeidsmarkt
T: 055 – 5222606
E: HRkring@vno-ncwmidden.nl