Home > Nieuwsberichten > Zeer goed alternatief voor vliegroute over Teuge beschikbaar  

Zeer goed alternatief voor vliegroute over Teuge beschikbaar

Nieuwe route korter, stiller en schoner

25 augustus 2017 - Luchtvaartexperts geven aan dat er een beter alternatief is voor de voorgenomen vliegroute van Lelystad Airport over Teuge. Deze betere uitvliegroute is 20 kilometer korter, vermindert het aantal ernstig gehinderden met 45%, komt niet over stiltegebieden in de natuur en zorgt ook nog voor een lager brandstofgebruik en minder uitstoot. Directeur Meiltje de Groot van Luchthaven Teuge: “Wij zijn ontzettend blij dat er zo’n goed alternatief voorhanden is. Met alle voordelen die dit alternatief biedt, inclusief het feit dat die niet over Teuge heen loopt, is het een route you can’t refuse!” Het Engelse adviesbureau Helios, dat door het ministerie van I&M is gevraagd een second opinion uit te brengen, geeft in een eerste reactie op de voorgestelde alternatieve route aan: “Dat het er op lijkt, dat de route in potentie de totale milieueffecten kan beperken en daarnaast operationeel acceptabel is en daarom in aanmerking moet komen voor nadere beoordeling”.

foto: Niek van der ZandeVanochtend waren Tweede Kamerleden en Statenleden uit Overijssel en Gelderland op werkbezoek bij  Luchthaven Teuge. Tijdens dit werkbezoek is de alternatieve route toegelicht. De voorgenomen vliegroute van het Rijk betekent sluiting van het Nationaal Paracentrum Teuge en bedreigt daarmee het voortbestaan van Luchthaven Teuge. De alternatieve route maakt een oplossing mogelijk voor de periode tot aan de herindeling van het luchtruim in 2023. De gezamenlijke partijen in de regio willen betrokken worden bij die herindeling die naar verwachting kan leiden tot hogere vlieghoogtes en daarmee minder hinder voor inwoners van Gelderland en Overijssel. Jacco Vonhof, voorzitter VNO-NCW Midden vat het krachtig samen: “Ten eerste is de voorgestelde route onacceptabel. Ten tweede willen we dat de staatssecretaris dit alternatief in de procedure voor Lelystad Airport brengt. En tot slot willen wij dat Oost-Nederland aan tafel zit voor de herindeling van het luchtruim in 2023 om ervoor te zorgen dat onnodig laagvliegen wordt voorkomen.”

Overvallen
Afgelopen juni werden het Paracentrum, Luchthaven Teuge, ondernemers en lokale en regionale overheden volledig verrast door het voorgenomen besluit van de staatssecretaris voor uitvliegroutes over Teuge en westelijk langs Apeldoorn. Wethouder Johan Kruithof van Apeldoorn: “Het bestuur van Apeldoorn werd net zoals de besturen van de regiogemeenten volledig verrast hierdoor. Onaangenaam verrast, gezien het grote belang van Luchthaven Teuge en de gevolgen qua geluids- en milieuhinder voor onze inwoners. Er moet in Den Haag serieus gekeken worden naar dit alternatief.”

Sluiting dreigt
De route over Teuge betekent het einde van het Nationaal Paracentrum Teuge (NPCT). Dit is één van de grootste centra voor parachutisten in Europa en zou een enorm verlies zijn voor deze sport, nationaal zowel als internationaal. Als het Paracentrum sluit, verliest Luchthaven Teuge de helft van de omzet waardoor het voortbestaan in gevaar komt. Het voortbestaan van Luchthaven Teuge is van groot belang vanuit sportief, recreatief en economisch perspectief. De Luchthaven trekt jaarlijks 160.000 bezoekers, de bedrijven op Teuge hebben een jaaromzet van 23 miljoen euro en de luchthaven zorgt voor zo’n 200 voltijds banen. Luchthaven Teuge is bovendien een centrum voor innovatie en duurzaamheid in onze Cleantech Regio. Zo wordt op Luchthaven Teuge gewerkt aan de ontwikkeling van een vliegtuigmotor op (bio)gas en is een bedrijf bezig om de import van elektrische vliegtuigen mogelijk te maken.

Contact
Christian Lorist, VNO-NCW Midden, telnr. 06-51555021Foto: Niek van der Zande

Gemaakt om 25-8-2017 11:34  door mz 
Laatst gewijzigd op 14-9-2017 11:39  door mz