Home > Nieuwsberichten > Overheid en ondernemers werken samen aan doorstroming A28  

Overheid en ondernemers werken samen aan doorstroming A28

De A28 is niet alleen van groot belang voor de economische ontwikkeling van het regionale bedrijfsleven, maar voor heel Noord-Nederland en de doorstroming naar Noord-Duitsland. Bestuurders van Overijssel en Gelderland, gemeenten langs de A28, de betrokken regio’s en Rijkswaterstaat zijn samen met transporteurs en ondernemers uit het gebied voor het eerst bij elkaar gekomen. Met elkaar willen ze in de komende jaren werken aan de doorstroming van de A28. Het gaat dan niet alleen om het leggen van meer asfalt, maar ook om slimmer gebruik van de voertuigen, van tijdstippen waar op gereden wordt en inzet van andere vormen van vervoer.

De economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid groeien in de regio’s Noord-Veluwe en Zwolle, bovendien zijn er nog voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven beschikbaar direct aan de A28. De A28 is in dit gedeelte van het land echter de enige snelweg voor het personen- en distributievervoer, er zijn geen alternatieve wegen in het gebied. En dat is te merken: sinds 2012 nemen de dagelijkse files tussen Amersfoort en Meppel toe. De A28 staat tot 2030 niet op de planning om te worden aangepakt door het Rijk. Goede bereikbaarheid en doorstroming zijn essentieel. “Voor Den Haag heeft de A28 nog geen prioriteit. Maar je moet niet pas gaan investeren als het knelpunt nijpend is geworden. De focus op de Randstad is bovendien niet meer van deze tijd, je kan het beter bekijken vanuit de vijfhoek Amsterdam, Zwolle, Eindhoven, Breda, Den Haag”, is de mening van een van de aanwezige ondernemers.

Economisch belang A28
De oplossing moet niet alleen bij het Rijk worden gezocht, het gaat namelijk niet alleen om uitbreiding van asfalt. “Het probleem moet breder worden bezien, er moet worden nagedacht over de gehele ontwikkeling van het gebied en het woon- en werkklimaat. Dit vergt een andere manier van denken over mobiliteit”, concludeert gespreksleider Hans Groenhuis.

Kansen pakken
De provincies Gelderland en Overijssel zijn met de nationale overheid in gesprek welke acties en investeringen er nodig zijn. Want vanzelfsprekend zijn er slimme dingen te bedenken om de druk op de doorstroming te verminderen. Te denken valt dan aan manieren om de vervoersfaciliteiten beter te benutten. Bijvoorbeeld heel praktisch: hoe kan het spitsverkeer meer worden gespreid, kunnen verkeersinstallaties beter worden afgesteld en (snel)fietsroutes worden aangelegd en verbeterd. Maar ook: hoe kunnen transporten worden gebundeld of gecombineerd (smart mobility). “Er zijn genoeg kansen te pakken als je nu al vooruitkijkt en de komende ontwikkelingen met elkaar bespreekt. Daarom is het goed om hierin samen op te trekken. Niet alleen als meerdere provincies met elkaar, maar ook met elkaar als overheid, logistiek Nederland, het bedrijfsleven en het openbaar vervoer”, concludeert Jacco Vonhof van VNO/NCW Midden.

Onderzoek Economisch belang A28
De provincies, de gemeenten, VNO-NCW Midden, TLN en EVOFenedex hebben in kaart gebracht wat de economisch belang is van de A28. Voor de conclusies van het onderzoek kunt u hier klikken (factsheets).
Gemaakt om 30-8-2017 16:27  door nl 
Laatst gewijzigd op 22-9-2017 11:10  door mz