Webinar Banenafspraak


17 november 2017 vertelden Jacco Vonhof (Novon Schoonmaak) en Geeske Holtrop (Boerderijrecreatie) over hun inzet voor de Banenafspraak in de praktijk.


Op 20 juni 2017 vond een gratis webinar plaats over de Banenafspraak. Deze werd georganiseerd door Agro Werkt Onbeperkt en Op naar de 100.000 banen.

De VAR verdwijnt: per 1 mei 2016 wordt de oude regeling vervangen door de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Voorbeelden van Flevolandse bedrijven die werken
met mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak.
Video van Flevoland Werkt!
Middelpunt december 2014
"De Participatiewet in de praktijk"
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen? 'Doen!' zegt ICT-bedrijf Scholten Awater.

 Arbeidsmarkt & Onderwijs

Een dalende beroepsbevolking, vergrijzing en ontgroening, personeelsschaarste in de techniek en zorg, Banenafspraak en de behoefte aan nieuwe  arbeidsverhoudingen. Een kleine greep van onderwerpen waar we als samenleving en in onze bedrijven de komende jaren een antwoord op moeten formuleren. Reden waarom VNO-NCW Midden Arbeidsmarkt & Onderwijs in de meest brede zin tot een van haar speerpunten heeft benoemd.

 Nieuws

22-11-2017Impressie regionaal banenevent "Op weg naar inclusief werkgeverschap
21-11-2017Meet & Greets - werkgevers en gemotiveerde werkzoekenden
21-11-2017Webinar ‘Veranderend overheidsbeleid en inclusief werkgeven’
13-11-2017Meer weten over de Banenafspraak in de praktijk?
31-10-2017De nieuwe (mis)match op de arbeidsmarkt

 Lobbyresultaten 2016 en activiteiten 2017


Participatiewet: werkgevers in de marktsector hebben in 2015 maar liefst 15.604 van de 21.057 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking (Banenafspraak voor 2015 was 6.000). We blijven ons inspannen om te zorgen dat we in 2026 op de afgesproken 100.000 extra banen uitkomen. Dat lukt alleen als de regelingen voor werkgevers eenvoudiger worden en de werkgeversdienstverlening van gemeenten en UWV verbetert, er betere afspraken over inkoop komen en meer inzicht in competenties van kandidaten wordt gegeven. In ons werkgebied zijn extra inspanningen gepleegd via het project Opnaarde100000-banen, met drie aanjagers, bijeenkomsten en veel informatie, waaronder een special van ledenmagazine Middelpunt. In 2017 zetten we deze inspanningen voort. Uiteraard blijven we er voor strijden om de quotumverplichting van tafel te krijgen. We geloven niet in het juk van dwang als het gaat om de inzet van mensen met een arbeidsbeperking.
Wet DBA: we hebben met succes gepleit voor het in de ijskast zetten van de wet DBA. Dit gaat rust brengen op de arbeidsmarkt. In 2017 moet worden gewerkt aan verbetering van het arbeidsrecht, die past bij de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt en de inhuur van zelfstandigheden op goede wijze regelt.
Tekort technisch personeel: we blijven initiatieven nemen en samenwerken met branches om de instroomcijfers in technisch onderwijs verder te verhogen. Daarbij hebben we niet alleen oog voor het aantal leerlingen, maar ook voor de kwaliteit van het onderwijs. De Techniekdagen worden steeds drukker bezocht (2016: 30.000 bezoekers) en vinden inmiddels navolging buiten ons werkgebied. Hogere instroom is zeker nodig als het nieuwe kabinet in 2017 het NL Next Level investeringsvoorstel van VNO-NCW overneemt.
Regie in arbeidsmarktregio’s: de samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers in de verschillende arbeidsmarktregio’s is in 2016 verder verstevigd. We werken in de respectievelijke regio’s mee aan samenwerking en regie op de arbeidsmarktregio.
NEXT Level Sociale agenda: in 2016 is een start gemaakt met een brede sociale agenda, behorende bij het programma Next Level. In onze regio blijven we u betrekken bij het opstellen en uitvoeren van deze landelijke agenda.

 Meer over arbeidsmarkt

 Meer over onderwijs

 HR-KRING

VNO-NCW Midden organiseert met enige regelmaat bijeenkomsten op het gebied van arbeidsrecht-, arbeidsomstandigheden, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt enz. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden van onze vereniging. 
> Meer...

 Participatiewet

NL Next Level