Innovatie & Duurzaamheid

Nederland moet voor de ontwikkeling van haar economie sterk inzetten op innovatie. Onze maatschappij heeft direct belang bij innovaties omdat deze een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van diverse vraagstukken op gebied van gezondheidszorg, vergrijzing, grondstofverbruik, klimaatverandering, voedselvoorziening e.a. 

In Midden- en Oost-Nederland hebben we een stevige en brede kennisinfrastructuur die positief bijdraagt aan het ontwikkelen en aanjagen van innovaties bij (maak-)bedrijven. In de regio beschikken we over sterke ondernemers die met slimme bedrijfsprocessen, met nieuwe en innovatieve producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde op bestaande en nieuwe markten de concurrentie in Europa en met de wereld goed aankunnen. Maar willen we als land en regio niet volgend zijn maar leidend, dan moet het thema innovatie hoog op de agenda staan bij bedrijven en de politiek.   

Datzelfde belang geldt voor vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Denk aan energietransitie en –besparing, green-deals, verbeteren biodiversiteit, asbestsanering, schoonwatergaranties.

 Nieuws

23-11-2017Zutphense ondernemers aan de slag met energiebesparing
16-11-2017Broodje B-lunchbijeenkomst op 29 november 2017
01-11-2017Ondernemers werken samen aan een circulaire economie
13-10-2017EFRO-subsidie beschikbaar voor duurzame innovaties Oost-Nederland
27-09-2017Lichten uit tijdens Nacht van de Nacht

 Lobbyresultaten 2016 en activiteiten 2017


MIT: op ons aandringen heeft het kabinet de beperking van de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) teruggedraaid. Ook mag de toegang tot de innovatiebox niet verder worden beperkt dan de OESO voorschrijft.
BOOST - Smart Industry Oost-Nederland: half september zijn de actiepunten gepresenteerd die de industrie in Oost-Nederland een ‘BOOST’ moeten geven. In 2020 moet 40% van de industrie-bedrijven digitaal produceren en 10% minder grondstoffen verbruiken. Meer groei, minder afval, meer banen. Gelderland en Overijssel investeren samen ruim 20 miljoen euro vanuit eigen middelen. Wij stellen capaciteit (manuren) beschikbaar. 
Circles: wij zijn initiatiefnemer van het platform Circles, waarin bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland samenwerken aan het ontwikkelen van circulaire economie en aan het realiseren van een koppositie voor Oost-Nederland hierin. 
Energietransitie: om concreet te werken aan ambities van het Landelijke Energieakkoord is VNO-NCW Midden kernpartner in de programma’s van het 
Gelders Energie Akkoord en Nieuwe Energie Overijssel en betrokken bij transitie-ontwikkelingen in Flevoland en Utrecht. Het Europese energiebesparingsproject MKB Energy CheckUp van VNO-NCW Midden helpt ondernemers bij hun verplichting tot energie besparen en is onderdeel geworden van de transitieprogramma’s. 
Industriebeleid. Stimuleren van interactie en kennisdeling tussen industriële bedrijven via de Industrietafel Midden Nederland. Bevorderen van deskundigheid op gebied van veiligheid bij BRZO-bedrijven via het Veiligheidsnetwerk Oost-NL. 
VNO-NCW Midden is via de besturen betrokken bij innovatiestimulering en kennisuitwisselingstrajecten in de regio's (o.a. Kennispoort).


 Meer over innovatie

 Meer over Duurzaam

NL Next Level