Internationalisering

Export vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Steeds meer van onze leden drijven internationale handel. Internationalisering is daarom een van debelangrijkste thema’s in onze lobby. We zetten in op gunstige voorwaarden en condities voor internationaal ondernemen en maken, net als bij Innovatie, slim gebruik van de deskundigheid en capaciteit bij onze partners en regionale kennisinstellingen.

 Nieuws

18-09-2017Road2Germany op 24 oktober in provinciehuis Arnhem
07-08-2017Match2Medica 2017: Boost your innovation
13-06-2017Provincie geeft met GO4Export impuls aan export mkb
11-05-2017Zaken doen met Duitsland, iets voor u?
02-05-2017Ledenreis VNO-NCW Midden gaat naar Zuid-Afrika

 Lobbyresultaten 2016 en activiteiten 2017


Export: VNO-NCW Midden is tevreden met de 10 miljoen euro die het kabinet vanaf 2017 meerjarig uittrekt voor intensivering van de handelsbevordering. 
Duitsland: omdat een groot deel van ons werkgebied aan Duitsland grenst, is extra aandacht voor de belangrijkste handelspartner van Nederland vanzelfsprekend. We hebben intensieve contacten met Duitse ondernemersverenigingen, met DNHK, de Euregio en onze Duitse partnerorganisaties. In het voorjaar van 2017 organiseren we een ‘Duitslandspecial’ voor industriële (MKB)-ondernemers in Oost-Nederland. Dit is één van de activiteiten die we organiseren binnen het Platform Internationalisering.
Cross Border Talent: dit Europese project richt zich op excellente studenten uit Duitsland en Nederland en biedt de komende jaren ondernemingen kansen ‘bij de buren’.
Ledenreis: voor waardevolle contacten en exportkansen is onze jaarlijkse ledenreis een uitstekend begin. In 2016 bezochten we 
IJsland en New York. In 2017 gaat onze ledenreis van 2 tot en met 7 november naar Zuid-Afrika.
Europa: via het VNO-NCW-kantoor in Brussel en door rechtstreekse bezoeken vanuit de regio verstevigen we contacten met Europese politici 
Via VNO-NCW Den Haag lopen er directe lijnen voor ondernemers die betrokken willen worden bij officiële handelsmissies naar het buitenland. 
Financiering. Via landelijk en provinciaal overleg werken we aan het realiseren van regelingen die gericht zijn op de stimulering van de export (o.a. garantiefondsen voor exportfinanciering).


 Ledenreis 2017

 Ledenreis 2016:

 Meer informatie