Ruimtelijke Ordening & Infrastructuur

Een basisvoorwaarde voor bedrijven  om goed te ondernemen is fysieke bereikbaarheid en beschikbaarheid van digitale infrastructuur. De ontwikkeling, herstructurering en verbetering van bedrijventerreinen en de bereikbaarheid daarvan moet hoog op de agenda van de gemeentelijke  en provinciale politiek staan en blijven. Op al deze bedrijventerreinen wordt door ondernemers namelijk gezorgd voor een goede regionale verdiencapaciteit.

Het dossier Natura 2000 is ook van de dossiers die spelen op natuur en RO-gebied. Dit dossier kent zijn eigen dynamiek. VNO-NCW Midden schakelt daarom niet alleen op landelijk niveau met VNO-NCW en het ministerie van EZ, maar ook in de regio met overheden als de provincie. 

 Nieuws

30-10-2017VNO-NCW Midden zoekt voor regio Arnhem-Nijmegen nieuwe Mobiliteitsmakelaar
20-10-2017Uitbreiding Lelystad Airport duldt geen uitstel
30-08-2017Overheid en ondernemers werken samen aan doorstroming A28
03-07-2017Investeer in betere verbinding Frankfurt - Amsterdam
01-06-2017Kunt u besparen door slim zakelijk te reizen?

 Lobbyresultaten 2016 en activiteiten 2017


Resultaat van intensieve lobby is dat het Rijk onder andere bijdraagt aan de aanpassing van de N50 bij Kampen, verbetering van de N35, voor de verbreding van de sluis Kornwerderzand en de aansluiting van de A1 op de A30. 
Bedrijventerreinen: we zijn actief betrokken bij het opstellen van de regionale bedrijventerreinenvisie. Inzet is om goede werklocaties voor bedrijven te krijgen. 
Bedrijvenparkscan: we stimuleren ondernemersverenigingen de kwaliteit van bedrijventerreinen te toetsen met de bedrijvenparkscan. Met de resultaten kan vervolgens de basis worden gelegd voor verbetertrajecten. 
     
Digitale bereikbaarheid. Bij een goed functionerende en concurrerende economie horen ook goede breedbandvoorzieningen. Het is de bedoeling om breedband op alle bedrijventerreinen beschikbaar te hebben. Op provinciaal niveau (Overijssel) wordt op verschillende plekken daarmee een start gemaakt.
Omgevingsvisie. Het ruimtelijke omgevingsbeleid wordt in de verschillende provincies beschreven in de omgevings- en structuurvisies. Deze visie dienen een positieve bijdrage te leveren aan de realisatie en aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor ondernemingen.

 Meer over RO

 Meer over infra