Het opkomen voor de werkgeversbelangen in de regio is een belangrijke pijler van VNO-NCW Midden. Samen met VNO-NCW in Den Haag en Brussel en vier andere regionale verenigingen is VNO-NCW Midden hét invloedrijke werkgeversnetwerk in Nederland. Lobbythema's worden door leden op de agenda gezet en staan centraal bij onze projecten en tijdens bijeenkomsten.

Voor een effectieve en efficiënte lobby werken we nauw samen met brancheverenigingen, ondernemerskringen en anderen. Vanaf 1 juli 2014 met vier regionale werkgeversverenigingen vanaf 1 vloer in 1 kantoorgebouw in Apeldoorn (MKB-Nederland/Midden, AWVN, Bouwend Nederland en FME). 

Onze vijf speerpunten in de lobby:

Arbeidsmarkt & Onderwijs
Financiering
Innovatie & Duurzaamheid
Internationalisering  
Ruimtelijke Ordening & Infrastructuur
 

 Lobbydossiers VNO-NCW

 Vertegenwoordiging