All-in werkgeversprijs Rivierenland 2018 gelanceerd op de Dag van de 1000 Voorbeelden!

VNO-NCW Midden en RW-POA* Rivierenland willen werkgevers graag belonen voor hun inspanningen in het realiseren van de Banenafspraak. De Banenafspraak houdt in dat er tot het jaar 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking 100.000 banen moeten zijn gecreëerd. In het kader van de ‘Dag van de Duizend Voorbeelden’ op 29 maart is daarom de All-in werkgeversprijs Rivierenland 2018 gelanceerd. Dit vond plaats bij restaurant Buitensporig in Tiel, een zeer geschikte plek, omdat hier mensen met een arbeidsbeperking werken. Eugenie Savrij Droste, regiomanager van VNO-NCW Rivierenland, en Ben Brink, wethouder en voorzitter van RW-POA Rivierenland, introduceerden de prijs. Marielle van den Bos, hoofd hotel en logistiek Ziekenhuis Rivierenland, vertelde over haar ervaringen met het werken met mensen met een arbeidsbeperking en benadrukte daarbij ook de rol die Werkzaak heeft in het goed informeren en begeleiden van de werkgever in het aannemen van een werknemer met een arbeidsbeperking.

Nomineer de beste werkgever
De introductie van de All-in Werkgeversprijs Rivierenland is niet meer dan terecht, omdat Rivierenland het heel goed doet en zelfs tot de top 3 behoort van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De werkgevers in Rivierenland leveren een belangrijke bijdrage aan dit succes. De lokale bedrijfskringen en ondernemersverenigingen worden uitgedaagd om een van uw leden te nomineren die een inspirerend voorbeeld is voor collega’s in het praktisch vormgeven van inclusief werkgeverschap. In het najaar van 2018 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens De Dag van het Sociaal Ondernemerschap.

Welke werkgevers komen in aanmerking voor een nominatie?
Alle werkgevers die gevestigd zijn in Rivierenland en in de dagelijkse praktijk laten zien dat ze als inclusief werkgever actief zijn, komen in aanmerking voor een nominatie. Het gaat om werkgevers die werk maken van een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen. De aard van de inzet kan variëren; geboden kansen en mogelijkheden verschillen per werkgever.

Klik op deze link om te nomineren!

*RW-POA Rivierenland is het Regionaal Werkbedrijf en het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt dat zich richt op het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt. Het POA Rivierenland is een bestuurlijke netwerkorganisatie van vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, het regionaal middelbaar beroepsonderwijs ROC Rivor, Helicon en Kenniscentra, de regionale sector netwerken in de Techniek, Tuinbouw, Transport & Logistiek en Zorg & Welzijn, UWV, Werkzaak Rivierenland/Lander en de gemeenten.