ArbeidsmarktInZicht brengt arbeidsmarkt in beeld

De actuele ontwikkelingen op de Utrechtse en Overijsselse arbeidsmarkt zijn vanaf nu overzichtelijk bijeengebracht op het online platform arbeidsmarktinzicht.nl. Op ArbeidsmarktInZicht is informatie te vinden over zes arbeidsmarktregio’s, waaronder Utrecht, Regio Zwolle, Stedendriehoek en Twente.

Het platform biedt inzicht in regionale arbeidsmarktontwikkelingen, met tekst en uitleg bij cijfers en grafieken, en op de homepage de laatste trends en highlights. De sturingsinformatie van ArbeidsmarktInZicht heeft een brede en wetenschappelijke basis. Data over arbeidsmarkt, onderwijs, economie en competenties zijn verzameld en met elkaar in verbinding gebracht. De basis van ArbeidsmarktInZicht is een bundeling van realtime arbeidsmarktinformatie uit bronnen zoals CBS, UWV, SBB, LISA, ROA en Jobfeed.

ArbeidsmarktInzicht biedt de informatie in de vorm van grafieken rond een thema zoals werkloosheidspercentage, faillissementen of economische groei. Ook staan op de website per provincie nieuwsberichten over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waarbij de bezoeker kan doorklikken naar relevante achterliggende data. De informatie is zonder inlog voor iedereen toegankelijk.

Gedeputeerde Eddy van Hijum: “De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan razendsnel. Nog maar kort geleden maakten we ons zorgen over de werkloosheid. Nu is de zorg van veel ondernemers vooral of ze voldoende geschikt personeel hebben om het werk aan te kunnen. Dit dashboard brengt trends sneller in beeld . Daar kunnen alle partijen in de regio op inspelen. De Arbeidsmarktregio’s en de Economic Boards werken veel samen op dit gebied. Met de komst van ArbeidsmarktInZicht beschikken de verschillende partijen over dezelfde objectieve gegevens. Dat is een goede basis om samen te werken aan een krachtige Overijsselse economie.”

VNO-NCW Midden en MKB Nederland Midden toejuichen toe dat deze site is gelanceerd. Inzicht hebben in actuele cijfers en daarmee  in de ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt is van groot belang bij beleidsontwikkeling en uitvoering. We roepen beleidsmakers dan ook op om gebruik te maken van de cijfers en van de input van ondernemers die dagelijks de trends op de arbeidsmarkt aan den lijve ondervinden

De website wordt de komende periode verder ontwikkeld in overleg met de partners. www.arbeidsmarktinzicht.nl

 

Meer informatie:

Martine Schuijer