Bedrijfsleven hoopt op spoedige en succes afronding Klimaatakkoord

‘We zijn nog niet onder het finishdoek door, maar door de inspanningen van een groot aantal partijen en personen begint er nu goede koerstekening te komen in het aanstaande ambitieuze Klimaatakkoord voor Nederland.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland en LTO Nederland vandaag in een brief aan minister Wiebes met een aantal concrete voorstellen voor de afronding van het traject.

Klimaatakkoord zonder verzet
In de brief zetten de organisaties uiteen welke aandachtspunten er nog zijn om tot een succesvolle afronding te komen, zodat het Klimaatakkoord voor burgers, kleine, middelgrote en grote bedrijven kan werken zonder dat het verzet of weerstand oproept, zoals in Frankrijk.

CO2 heeft geen paspoort
Omdat ‘CO2 geen paspoort heeft’ en we goed moeten kijken wat de landen om ons heen doen bepleiten de organisaties onder meer dat de nationale tussendoelstelling voor 2030 (49% minder CO2) geen blokkade kan vormen voor nieuwe investeringsprojecten in Nederland met een lagere CO2-footprint dan in andere landen. ‘Dan zou de mondiale CO2-uitstoot namelijk stijgen als gevolg van het beleid hier’. Ook bepleiten ze dat de overall doelstelling van 49% leidend is en niet sectorale quota, omdat dan allerlei innovaties die nodig zijn -zoals uitwisseling van warmte, CO2, groene waterstof en elektriciteit- niet tot stand komen.

Nederland internationaal leidend in klimaatoplossingen
Het Nederlands bedrijfsleven deelt de ambitie van het Kabinet om van het Klimaatakkoord een succes te maken. Nederland kan internationaal leidend worden in duurzame klimaatoplossingen wanneer daarvoor de juiste condities worden gecreëerd. Met hun voorstellen hopen de bedrijven hier een bijdrage aan te leveren om zo te komen tot een afronding.