Bedrijfsleven wil aanleg Campusroute Wageningen

De bereikbaarheid van de campus Wageningen en de stad Wageningen is onder de maat en dit gaat gepaard met hoge kosten voor het bedrijfsleven. VNO-NCW VeluweVallei, TLN, EVOFenedex en FOV willen dat de campusroute Wageningen zo snel mogelijk wordt aangelegd. Daarnaast moet er gekeken worden naar alternatieven van Hoogwaardig Openbaar Vervoer en mobiliteitsmanagement.

Vestigingsklimaat onder druk
Voorzitter Martin Ruiter van VNO-NCW VeluweVallei doet namens het georganiseerd bedrijfsleven een dringende oproep richting de overheid. “Samen met de overheden en het onderwijs werken we er hard aan om dé foodregio van de wereld te worden. De campus en de WUR vormen hierin het hart van de regio Food Valley. De bereikbaarheid van de campus is onder de maat en dat heeft negatieve gevolgen voor het vestigingsklimaat. Om dit op te lossen zullen we een nieuw tracé rond de campus moeten aanleggen en moeten onderzoeken of Hoogwaardig Openbaar Vervoer een oplossing is om het openbaar vervoer te verbeteren.”

De ontsluiting van het centrum, business en sciencepark en het havengebied
De campusroute is niet alleen goed voor de bereikbaarheid van de campus, maar ook voor de bedrijven in en rondom het centrum, het business en sciencepark en het havengebied. Deze gebieden zijn matig ontsloten richting de hoofdwegen. Martin Ruiter: “Soms duurt het een half uur om naar de hoofdwegen te komen. Dit zijn onnodige verliesuren en de kosten lopen dan al snel op. Bovendien zorgt de huidige verkeerssituatie in de stad Wageningen ervoor dat er onveilige situaties ontstaan.”

Brief naar de provincie, regio Food Valley en de gemeente Wageningen
Het bedrijfsleven heeft inmiddels een brief naar de provincie Gelderland en de regio Food Valley gestuurd met de oproep om door te pakken, en de gemeente Wageningen gevraagd daar volop aan mee te werken. De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Telkens kwam naar voren dat de campusroute de beste oplossing is. Martin Ruiter: “Wanneer we Wageningen en de regio Food Valley aantrekkelijk willen houden, zijn deze stappen noodzakelijk om te zetten.”

Contact
Herald Immink, regiomanager VNO-NCW VeluweVallei, telnr. 06 – 512 791 92