Bedrijvenkring Harderwijk gaat partnerschap aan met MKB-Midden/VNO-NCW Midden

Bedrijvenkring Harderwijk en MKB-Midden/VNO-NCW Midden gaan intensiever samenwerken om een sterker ondernemersgeluid te laten horen in de gemeente Harderwijk. Dat doen ze door middel van een samenwerkingsovereenkomst die op maandag 12 november 2018 is ondertekend.

Adwin Ploeger, voorzitter Bedrijvenkring Harderwijk: ‘Ondernemers in Harderwijk zijn goed georganiseerd binnen de Bedrijvenkring Harderwijk. Naast lokale samenwerking is regionale en provinciale samenwerking voor ondernemers(verenigingen) ook steeds belangrijker in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Professionele ondersteuning in de lobby is daarbij noodzakelijk. Daarom is Bedrijvenkring Harderwijk een partnerschap aangegaan met MKB-Midden/VNO-NCW Midden. Zij zijn sterk in belangenbehartiging voor ondernemers in de regio Noord-Veluwe en ze gaan ons ondersteunen in de belangenbehartiging.’

Lokaal krachten bundelen
Bedrijvenkring Harderwijk organiseert diverse activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en de nieuwjaarsreceptie met als doel ondernemend Harderwijk met elkaar te verbinden.

Tevens behartigt Bedrijvenkring Harderwijk de belangen van ondernemers in de gemeente Harderwijk op onderwerpen die het belang van individuele leden overstijgen en wil zij ondernemers informeren over ontwikkelingen die voor hen relevant zijn. Bedrijvenkring Harderwijk heeft regelmatig overleg met de betrokken wethouder(s) om relevante zaken op economisch gebied in de gemeente Harderwijk te bespreken.

Op regionaal niveau
MKB-Midden en VNO-NCW Midden dragen naast lokale belangenbehartiging ook zorg voor regionale belangenbehartiging van ondernemers in onder andere de regio Noord-Veluwe. Bovendien heeft MKB-Midden/VNO-NCW Midden professionele werknemers in dienst die kennis hebben van belangenbehartiging. Bedrijvenkring Harderwijk wil graag gebruikmaken van deze kennis.