Bewust bouwen met hout

Leden van VNO-NCW-regio Zwolle hebben op 18 oktober met eigen ogen kunnen zien wat circulair ondernemen in de praktijk betekent. Wim Sturris, directeur bestuurder van De Groot Vroomshoop, nam de leden mee in dit prachtige bedrijf, dat al 90 jaar actief is in Vroomshoop. Wim liet letterlijk zien wat circulariteit betekent: Houten spanten die bijna een halve eeuw geleden al in een loods zijn verwerkt, kregen een nieuw leven in een nieuw gebouw. Met gebruik van nieuwe lijmtechnieken worden de spanten vergroot en geschikt gemaakt voor toepassing in een nieuwe hal van het bedrijf.

Bij De Groot Vroomshoop heeft men een scherp oog voor ontwikkeling op het gebied van klimaat en CO2-reductie. Waarom duurzaam? Wat is er aan de hand in onze wereld? Wat is de bijdrage van De Groot Vroomshoop? Dat zijn de vragen die het bedrijf stelt. Vanuit de overtuiging dat we zuinig moeten zijn met grondstoffen, afvalstromen en het gebruik van verbruik van fossiele brandstoffen moeten verminderen, kijkt dit bedrijf anders naar bouwen. Dat begint al met het ontwerpen. Hoe kun je een gebouw zo ontwerpen dat het een bijdrage levert aan duurzaamheid?  Welke grondstoffen gebruik je?  Door zo veel mogelijk met hout te werken lever je een bijdrage aan de CO2 -reductie. Je kunt een gebouw ook zo ontwerpen dat het op een goede manier herbruikbaar en verplaatsbaar is. Een mooi voorbeeld hiervan is een houten schoolgebouw wat binnenkort in Amsterdam zal worden geplaatst. Door veranderingen in de omgeving zal het schoolgebouw de komende jaren een paar keer worden geplaatst. Tijdelijke huisvesting met de kwaliteit van regulier vastgoed. Sturris is heel duidelijk: “circulair bouwen heeft een economische waarde. Door de juiste grondstoffen goed in te zetten en er slim mee te ontwerpen voegen we waarde toe nu en voor de toekomstige generaties”.  Het bedrijf werkt vanuit een sterk maatschappelijke drijfveer en kan dat blijven doen omdat het bedrijf van circulariteit een werkend business model heeft gemaakt. Meer weten? Kijk op www.degrootvroomshoop.nl.

Tijdens deze bijeenkomst zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd, Paul Veld en Henk Zwoferink. Maak hier kennis met de nieuwe bestuursleden van VNO-NCW regio Zwolle.

Contact
Auke Oosterhoff, regiomanager VNO-NCW regio Zwolle, telnr. 06-11351719