Bijdrage van twintig miljoen van het Rijk voor Foodvalley

16 november 2018 – De ministerraad nam vandaag een besluit over de verdeling van het geld vanuit de zogenaamde Regiodeals. Van de 88 ingediende plannen komen er 12 in aanmerking voor verdere uitwerking. Het plan van de Regio Foodvalley is hier een van. Foodvalley wordt de mainport op het gebied van Agrifood voor heel Nederland. VNO-NCW VeluweVallei heeft zich samen met de gemeenten en het onderwijs ervoor ingezet dat de gelden naar de FoodValley gaan.

Het Rijk had regio’s opgeroepen om mee te denken over samenwerking aan vraagstukken van nationaal belang. Regio Foodvalley heeft de kennis in huis om baanbrekende innovaties op het gebied van voedsel voor elkaar te krijgen. Daarmee levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan gezond voedsel voor de toekomst:
– Voeding om mensen gezond te houden of genezing te bevorderen.
– Minder belasting van de luchtkwaliteit.
– Andere voeding, zoals insecten, als bron van nieuwe eiwitten.
– Een World Food Center om Foodvalley de internationale etalage te laten zijn van Agrifood en voedselgezondheid.
– Een top-vestigingsklimaat, waarin bedrijven floreren en kennisinstellingen – van mbo tot universiteiten – bijdragen aan mondiale vraagstukken.

Dit zijn allemaal onderdelen van de aanvraag die Regio Foodvalley bij het Rijk heeft neergelegd.

Achtergrond
In 2050 wonen ruim 9 miljard mensen op onze aarde. Tegelijkertijd verdwijnen jaarlijks miljoenen hectares landbouwgrond door klimaatverandering. De komende jaren zullen dus vele extra monden gevoed moeten worden. Met de huidige voedselproductie en consumptie komen we niet verder. De regiodeal kan hieraan bijdragen. VNO-NCW VeluweVallei gaat zich ervoor inzetten dat de plannen aansluiten bij de wensen van de bedrijven.