Bijeenkomst Circulaire economie en financiering: een haalbare zaak!

We zijn goed op weg om Amersfoort meer circulair te maken. Het overstappen op circulaire businessmodellen is voor sommige een hele uitdaging. Als wordt besloten om op een andere manier met producten in de keten om te gaan, bijvoorbeeld door ze tegen een gegarandeerde restwaarde terug te kopen, of door ze in bruikleen te stellen, hoe zit het dan met de financiering van materialen en arbeid. En wat is eigenlijk een goed circulair businessmodel? Hoe ziet de bank dit? Hoe zit het met samenwerking in de keten?

Op 19 juni 2018 organiseren VNO-NCW Provincie Utrecht, MKB-Midden en Gemeente Amersfoort een bijeenkomst voor ondernemers in de regio Amersfoort die een (volgende) stap willen maken in de circulaire economie. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de reeks ‘Versnellen Circulaire Economie regio Amersfoort’. De gemeente Amersfoort wil in 2030 een afvalloze en CO2-neutrale stad te zijn. De overgang naar een circulaire economie draagt bij aan deze ambitie en biedt economische kansen en werkgelegenheid. Vanaf 2016 organiseert de gemeente samen met partners en experts themabijeenkomsten om met het regionale bedrijfsleven de transitie naar een circulaire economie te stimuleren.

Programma
14:30 uur    Inloop
15:00 uur    Welkom en inleiding
15:15  uur    Financiering van circulaire projecten
16:00 uur    Workshops over circulaire financiering, “circulaire verdienmodellen” en “de rol van de bank”.
17:00 uur     Afsluiting door wethouder Willem-Jan Stegeman en netwerkborrel

Datum, plaats en tijd
Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 19 juni van 14:30 tot 18:00 uur bij De Verkeerstuin, Soesterweg 312, Amersfoort

Aanmelden
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, wel dient u zich vooraf aan te melden. U kunt zich nú alvast aanmelden voor de bijeenkomst op 19 juni door een mail te sturen o.v.v. uw volledige naam, bedrijfsnaam en e-mail adres.