Bijeenkomst ‘Hoe blijven onze bedrijven bereikbaar’ op 19 juni

De economie draait op volle toeren en we staan meteen met zijn allen in de file! In de dagelijkse filemeldingen scoort helaas ook de A28 hoog. Misschien stel je je als ondernemer weleens de vraag: Hoe houd ik  mijn bedrijf bereikbaar?

Tegelijkertijd: De file dat zijn wij! Samen kunnen we er wat aan doen: door ons in te zetten de bestaande infrastructuur te optimaliseren en beter te benutten. Daarvoor zijn goede initiatieven om aan mee te doen en waarmee we tegelijk werken aan duurzaamheid.

Dat vraagt om een gezamenlijke inzet van bedrijfsleven en overheid. Samen aan de slag om de regio en onze bedrijventerreinen aantrekkelijk en bereikbaar te houden!

We nodigen je van harte uit om mee te denken, mee te praten en informatie op te halen over bereikbaarheid en mobiliteitsinitiatieven ten behoeve van de A28 en over het bedrijventerrein H2O in het bijzonder. Een bedrijventerrein in ontwikkeling op een prachtige én bereikbare locatie!

We hebben een boeiend en snel programma met een afsluitende “spitsmijdende netwerkborrel”.

Beknopt programma 
15.00 Inloop

  • Welkom door Piet Tulner, directeur H20 en Aart Kous, bestuurslid VNO-NCW VeluweVallei
  • Stand van zaken Lobby en aanpak A28 door Leo Bezemer, programmamanager Bereikbaarheid Noord-Veluwe
  • Stand van zaken verplaatsen afrit Wezep door Jan Willem Wiggers,
    burgemeester van Hattem
  • De kansen van Slimme en duurzame mobiliteit door Remco Reinink, Zalsman Zwolle, het vitaalste bedrijf van Nederland’
  • De waarde van het programma Slim & Duurzaam door Arnold Helfrich, mobiliteitsmakelaar

17.00  Spitsmijdende borrel!

Locatie
Bedrijventerrein H2O
Duurzaamheidstraat 26
8094 SB Hattemerbroek

Aanmelden
Meld je hier aan en je ontvangt van ons een reisadvies op maat!