Businessmodellen in een Circulaire Economie

Datum/Tijd
20 november 2018 / 13.00 – 17.00 uur

Locatie
De Gasfabriek

De Circulaire Economie mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Nederland heet in 2050 “circulair” te zijn. Dit past in het kader van de triple-transitie opgave, te weten het werken aan de klimaatopgave, de energietransitie en de circulaire economie. Het beleid krijgt steeds verder vorm in o.a. het Grondstoffenakkoord, de transitieagenda’s en de Klimaatagenda (2019). Zaak is om dit beleid aan te laten sluiten bij de reële economie. Dit vraagt om het ontwikkelen van een generatie businessmodellen die deze aansluiting faciliteert. Daarom organiseert Saxion in samenwerking met de HAN, Windesheim en de Radboud Universiteit in het kader van het CIRCLES-programma een werkconferentie die concrete handvatten biedt om die businessmodellen voor de circulaire economie te ontwikkelen.

Gedurende deze middag wordt het gratis werkboek ‘Circulair Organiseren’ gepresenteerd. Dit werkboek helpt bedrijven hun eigen circulaire businessmodel te ontwikkelen. Daarnaast zijn er workshops over de praktijk en ervaringen van bedrijven (koplopers) met de circulaire transitie. En is er een workshop over hoe een nieuwe online kenniscommunity de verbinding tussen praktijk en onderwijs kan versterken. In een gezamenlijk debat proberen we tot de ontwikkeling van een regionale onderzoeks- en kennisagenda te komen. Kortom een boeiende en veelzijdige middag voor bedrijven, studenten en docenten over actuele ontwikkelingen rond de circulaire economie.

Voor wie?
Ondernemers, studenten en docenten geïnteresseerd in circulaire economie en gemotiveerd om vooraan te staan in de transitie.

Programma

12.30 Inloop
13.00 Welkom & Aftrap
Sander Reinderink – Saxion directeur academie FEM &
Michiel Scheffer – Gedeputeerde Provincie Gelderland.
13.15 Keynote Speech
Prof. Jan Jonker – Radboud Universiteit Nijmegen.
13.45 Ronde 1 – Workshops
Keuze uit vier workshops klik hier voor het aanbod
14.45 Pauze
15.00 Ronde 2 – Workshops klik hier voor het aanbod
16.00 Naar circulaire business modellen:
Wrap-up uit de workshops – Saxion Lector Timber Haaker.
16.20 Plenair Debat
Ontwikkeling regionale kennisagenda circulaire economie.
17.00 Netwerkborrel

Aanmelden

Aanmelden kan via CIRCLES.nu.

 

VNO-NCW Midden en CIRCLES

Om (mkb-)bedrijven en maatschappelijke organisaties bewust te maken van de noodzaak en voordelen van transformeren hebben 12 partners op initiatief van Stichting Kiemt en VNO-NCW Midden een brede aanpak ontwikkeld. Zij zijn verenigd in een cluster, CIRCLES: het platform voor iedereen – ondernemers, initiatieven en overheden – in Oost-Nederland die wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Dit cluster is gebaseerd op sterk aanwezige sectoren, zoals de maakindustrie, de biobased economy en de bouwsector. Geworteld in het verleden, maar met de blik op vernieuwing en de toekomst.

Contactpersoon

Christian Lorist
programmamanager CIRCLES en regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek