Circulair ondernemen biedt kansen

Astrid Janssen, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Amersfoort, opende de bijeenkomst ‘Samen aan de slag met Duurzaam Ondernemen’ op 8 november 2018. Zij gaf aan dat iedereen in de stad, zeker ook de ondernemers, nodig is om in 2030 een CO₂-neutrale en circulaire stad te kunnen zijn. “Voor ondernemers biedt circulair ondernemen enorme kansen, het is zeker niet zo dat verduurzaming alleen maar geld kost.”

Dat was ook de boodschap die de Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra de ondernemers meegaf. Hij ziet juist voor het midden- en kleinbedrijf veel mogelijkheden. Als voorbeeld kregen de aanwezige ondernemers van tapijtfabrikant Interface te horen hoe zijn hun CO₂-footprint drastisch hebben verlaagd én tegelijkertijd succesvol ondernemen.

Gezamenlijke inkoop zonnepanelen
In 2030 wil bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef dus CO₂-neutraal en circulair zijn. Wethouder Fatma Koşer Kaya is er trots op dat de ondernemers van dit bedrijventerrein de handen ineen slaan ten gunste van de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Zo wordt hier de komende jaren onderzocht hoe en waar duurzame energie kan worden opgewekt en willen de ondernemers gezamenlijk zonnepanelen inkopen. Koşer Kaya: “Vandaag hebben we op de bijeenkomst voor ondernemers meer gehoord over de mogelijkheden en kansen van waterstof. Het parkmanagement van bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef zou hier graag in de toekomst een waterstofstation willen hebben. Vanuit de gemeente ondersteunen we deze ambities.” Heel praktisch kunnen de ondernemers morgen al aan de slag met de Milieubarometer. Dit is een online instrument om het energiegebruik én de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. Klik hier voor meer informatie.

Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling
De gemeente stimuleert de duurzame ontwikkeling van Amersfoort. Heb je als ondernemer een duurzaam en vernieuwend idee? Dan kan je vanaf 1 januari 2019 weer gebruik maken van het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling. Dit is een subsidieregeling voor de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Als je vóór 1 april 2019 een projectplan inlevert, maak je kans op maximaal € 50.000,– op basis van cofinanciering. Op 19 februari 2019 organiseert de gemeente Amersfoort ’s middags een werksessie voor potentiële aanvragers, zodat zij hun eventuele aanvraag verder kunnen aanscherpen. Kijk voor meer informatie op www.amersfoort.nl/toekomstfonds.

Duurzame Uitdaging
Voor start-ups en andere ondernemers die hun idee voor een nieuw(e) product of dienst voor circulaire en/of CO₂-neutrale stedenbouw willen uitwerken tot een realistische business case, organiseert de gemeente Amersfoort de Duurzame Uitdaging. In twee dagen krijg je (kosteloos) een workshop Business Model Canvas en een pitchtraining aangeboden (4 en 18 december 2018). Voor meer informatie en aanmelden: www.duurzameuitdaging.nl. Er is plaats voor maximaal 10 projecten.

Contact
Helga Brenninkmeijer, regiomanager VNO-NCW provincie Utrecht, telnr. 06 – 113 517 45 of met Loes Brijker, junior regiomanager VNO-NCW provincie Utrecht. telnr. 06 – 512 797 75