Lisman benoemd tot Lid van Verdienste VNO-NCW Midden

De heer Jos Lisman van Lisman en Lisman B.V. uit Zeist is benoemd tot Lid van Verdienste van VNO-NCW Midden, omdat de heer Lisman per 1 december 2018 45 jaar lid van VNO-NCW Midden is.

Rob Eradus, voorzitter VNO-NCW provincie Utrecht, heeft de bijbehorende oorkonde tijdens een verrassingsbezoek op 13 december 2018 aan de heer Lisman overhandigd.

Lisman en Lisman B.V. is in binnen- en buitenland actief met het ontwikkelen, bouwen en het beheer van eigen onroerend goed.

De heer Lisman gaf aan het lidmaatschap van VNO-NCW Midden nog steeds waardevol te vinden.