De inzet van het bedrijfsleven voor de waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 kunnen we stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Hoe wordt een waterschap bestuurd en waarom zijn deze verkiezingen belangrijk voor het bedrijfsleven?

De steeds belangrijker wordende rol van het waterschap in het regionale economische beleid, in combinatie met stijgende lasten, vereist dat het waterbeheer efficiënter wordt geregeld. Ondernemers betalen circa 20 procent mee aan de kosten voor het uitvoeren van de taken van het waterschap. In 2017 was dat ongeveer een half miljard euro. Het is daarom van groot belang, dat er vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven zitting hebben in het bestuur van een waterschap, zodat zij mede het beleid kunnen bepalen. Dit zijn zogenoemde geborgde zetels. Bij de verkiezingen van 2015 waren dat er voor deze groep 69 van de in totaal 641 zetels.

Lees meer over het belang van waterschapsverkiezingen in deze brochure van VNO-NCW en MKB-Nederland.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben ook opgeschreven wat de inzet is van het bedrijfsleven voor de waterschapsverkiezingen. In negen beleidsuitgangspunten is de inzet geformuleerd voor het waterschapsbeleid en de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen. Lees ze na in deze brochure.