Economische barometer regio Arnhem-Nijmegen

VNO-NCW Midden, de Radboud Universiteit en The Economic Board doen samen structureel onderzoek naar de stand van de economie in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit doen we om de sterktes en zwaktes van de regio in kaart te brengen en deze vervolgens te agenderen bij (regionale) beleidsmakers.

De vragenlijst concentreert zich op het meten van het ondernemersvertrouwen, de economische groei, arbeidsmarkt en de mate van innovatie in de regio.  De vragenlijst kan ingevuld worden op een PC/Laptop, tablet of smartphone en zal circa vijf minuten van uw tijd in beslag nemen.

De vragenlijst vindt u hier

Uiteraard zullen de resultaten van de Economische Barometer aan u teruggekoppeld worden. Dit zal gebeuren door middel van publicatie in de Gelderlander, e-mails, rapportages op de website van de Economische barometer en door presentaties bij diverse bijeenkomsten (Event Economic Board).

Wij onderschrijven het belang van dit initiatief en willen u dan ook verzoeken om deze vragenlijst in te vullen. Hiermee stelt u ons in staat voor ondernemers belangrijke zaken te identificeren en onder de aandacht te brengen.