Een HBO opleiding… gewoon in Rivierenland

De verwachtte tekorten aan goed opgeleide verpleegkundigen halen bijna dagelijks de media. Ook in de regio Rivierenland hebben zorginstellingen in de toekomst behoefte aan gemotiveerde medewerkers die patiënten veilige en kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden. Gezien de ontwikkelingen in de zorg is er met name behoefte aan instroom van hoger opgeleide verpleegkundigen. Daar er tot nu toe geen HBO opleiding in Tiel of omstreken is, is het vervullen van deze wens een lastig vraagstuk. Havisten en VWO’ers die in de zorg willen gaan werken vertrekken nu nog uit onze regio en volgen elders de opleiding. En keren na de opleiding vaak niet terug. Hoe houden we ze hier?

Ziekenhuis Rivierenland heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe een HBO verpleegkunde opleiding in de regio van start kan gaan. De afgelopen periode is samen met de collega zorginstellingen Santé Partners (voorheen STMR en Vitras), de SZR (Stichting Zorgcentra Rivierenland) en zorgcentra De Betuwe een samenwerking opgezet met de Christelijke Hogeschool Ede om hier in Rivierenland een HBO verpleegkunde opleiding te bieden. En dat is gelukt! De samenwerkende zorginstellingen zijn ervan overtuigd hiermee een interessant aanbod te kunnen doen aan voltijd HBO studenten verpleegkunde om in deze regio te wonen, leren en werken. Door deze doelgroep een concept aan te bieden waardoor het voor hen interessant is om hier de opleiding te volgen, behouden we deze toekomstige arbeidskrachten voor de regio.

Hiermee wordt bijgedragen aan een imagoverbetering van de regio als leuke plek om te studeren en te werken. En door het vergroten van het aantal hoger opgeleiden, investeren we in het sterker worden van deze regio als “gezonde” regio. Dit kan werkgeversorganisatie VNO-NCW Rivierenland alleen maar onderschrijven. Zij is blij  met deze ontwikkeling. Voorzitter Hans van Zuijdam: ‘Het past heel goed bij de doelstellingen in onze Groeiagenda. Hoe mooi zou het zijn als dit ook voor andere sectoren, denk bijvoorbeeld aan logistiek, gerealiseerd wordt in Rivierenland.’

Op 13 juni jl. de samenwerkingsovereenkomst op een feestelijk moment ondertekend. Naar verwachting zal in september 2018 al de eerste groep HBO-V Rivierenland studenten binnen de muren van de instellingen worden verwelkomd.