Industrietafelbijeenkomst Internationaal Zakendoen *WORDT VERPLAATST*

30 mei 2022 | 15.00 - 19.00 uur | Wageningen

Helaas is besloten dat de Industrietafelbijeenkomst Internationaal Zakendoen in Wageningen maandag 30 mei aanstaande niet doorgaat.  

Reden hiervoor is dat het aantal aanmeldingen achterblijft bij de verwachting. 
Bij telefonische navraag wordt veelal aangegeven dat in de nasleep van corona én de huidige actualiteit de aandacht momenteel vooral voor de eigen bedrijfsvoering nodig is.

Deze industrietafel zal daarom op een later moment dit jaar opnieuw worden ingepland. Zodra de datum hiervoor bekend is plaatsen we het op onze website. Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met team Events. 

———————————————————————————————

Deze bijeenkomst organiseren wij speciaal voor onze leden in de (maak)industrie en techniekbedrijven. Zij ontvangen per mail een uitnodiging.

Wat is de impact en wat zijn de risico’s van geopolitieke ontwikkelingen op internationale handel voor de (maak)industrie en techniekbedrijven?

De (internationale) ontwikkelingen van de laatste jaren (Brexit, Corona) én de ontwikkelingen van dit moment (oorlog Oekraïne-Rusland) vormen voor ondernemers een meer dan grote uitdaging. Verschillende kwetsbaarheden op het gebied van handel- en keteneffecten zijn tijdens de recente coronacrisis naar voren gekomen. Inmiddels zijn we onverwacht van de coronacrisis overgegaan in een geopolitieke- en energiecrisis. En ook hier zijn forse effecten voelbaar bij bedrijven: stijgende energie- en gasprijzen, problemen in de logistiek, tekort aan materialen en strategische grondstoffen, verstoringen in de agro-foodketen, handelssancties, cyberrisico’s en verstoorde verhoudingen tussen de internationale grootmachten.

Al met al reden genoeg om bij deze Startbijeenkomst van de Industrietafel VNO-NCW Midden op maandag 30 mei aandacht te besteden aan deze internationale ontwikkelingen. Daarom nodigen we je graag uit voor een ontmoeting én gesprek met drie bijzondere gastsprekers op een unieke locatie.

Onze gastsprekers zijn:
Paul van Gelder (CEO Mammoet Holding), die zijn inzichten zal delen op het vlak van de huidige internationale ontwikkelingen en de uitdagingen die hij daarbij tegenkomt.
Daan Brink (oprichter en CEO Proximities Risk Consultancy). Hij zal als oud-officier van het Korps Commandotroepen en inlichtingenofficier van de MIVD een beeld schetsen wat ondernemers kunnen leren van Defensie en hoe ondernemers zich beter kunnen voorbereiden op het ondernemen in risicovolle gebieden (‘weet waar je zaken doet, met wie en welke ontwikkelingen er spelen in een gebied’).
Rem Korteweg, (Senior Research Fellow, Head of Strategic Initiatives & Outreach, Instituut Clingendael), heeft specifieke expertise op het snijvlak van buitenlands beleid, handel en veiligheidsvraagstukken. Hij zal zijn geopolitieke inzichten delen op het gebied van de relatie tussen Europa en de regionale- en mondiale machtsblokken.

We zijn te gast bij MARIN (het Maritiem Research Instituut Nederland) te Wageningen (een unieke locatie) en één van de grootste instituten ter wereld voor onderzoek op het vlak van maritieme technologie. Wereldwijd actief voor reders, scheepsbouwers en de offshore-industrie (o.a. op het gebied van modeltesten, simulaties en maritieme trainingen). Johan de Jong (manager International Cooperation) is onze gastheer voor deze bijeenkomst.

PROGRAMMA
15:00 uur Inloop en ontvangst
15:30 uur Opening & kennismaking met MARIN (rondleiding)
16:30 uur Presentaties door sprekers en break-outsessies
18:15 uur Afsluitende borrel

Deze bijeenkomst organiseren wij speciaal voor onze leden in de (maak)industrie en techniekbedrijven. Zij ontvangen per mail een uitnodiging.
Voor meer informatie over de Industrietafel VNO-NCW Midden en de onderliggende activiteiten kan contact opgenomen worden met Rob Oostermeijer