Aan de slag met Cybersecurity

5 maart 2019 | 16.00 - 19.00 uur | BDO | Utrecht

Met de digitalisering van de samenleving neemt ook het economische belang van informatiebeveiliging toe. Heeft een bedrijf haar informatiebeveiliging niet op orde, dan kunnen bijvoorbeeld gegevens van klanten op straat komen te liggen. Dat kan het leiden tot imagoschade én het stilvallen van de bedrijfsvoering. Datalekken, DDoS-aanvallen en ransomware vormen de grootste cybersecuritybedreigingen. Driekwart van de bedrijven met minimaal 250 medewerkers zijn daadwerkelijk al eens getroffen door een cybersecurityincident.

Cybersecurity biedt ook kansen
Informatiebeveiliging oftewel cybersecurity is geen reden tot extreme bezorgdheid. Als een onderneming haar informatiebeveiliging op orde heeft, dan draagt dat bij aan het imago van het bedrijf, de efficiency en de dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld als marketingmiddel ingezet worden, door aan te geven dat de gegevens van de klanten veilig zijn en dat geeft meer vertrouwen aan de klanten.

Aan de slag met cybersecurity op 5 maart
Hoe is de informatieveiligheid in uw bedrijf geregeld? Ook aan de slag met cybersecurity? Op 5 maart 2019 organiseren VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden een bijeenkomst over cybersecurity. Tijdens de bijeenkomst worden ondernemers onder andere geïnformeerd over de laatste stand van zaken op het gebied van cybersecurity door sprekers Astrid Oosenbrug (Oud Tweede Kamerlid en Sociaal Ondernemer ICT), Jelle van Haasten (Researcher Cyber Operations bij het Ministerie van Defensie) en Dave Maasland (CEO bij ESET). De ondernemers krijgen tips en adviezen hoe zij de volgende dag aanzienlijk veiliger kunnen werken met een paar simpele handelingen.