Geen geld vanuit het Rijk voor grootste circulaire regio

Regio’s en werkgevers in Friesland, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland nodigen Rijk uit voor vervolggesprekken

De meer dan 25 organisaties die samenwerken aan de totstandkoming van de grootste circulaire regio van Nederland komen niet in aanmerking voor middelen vanuit de regiodeals. Dit heeft het Rijk vandaag te kennen gegeven. De regio’s vinden dit bijzonder jammer, maar zetten zelf een stap vooruit door de samenwerking voort te zetten en nog voor de Provinciale Statenverkiezingen met het Rijk in gesprek te willen.

Circulaire Regio
Op initiatief van de Cleantech Regio, VNO-NCW Midden en KIEMT hebben provincies, de regionale verenigingen van VNO-NCW, natuur- en milieufederaties en diverse branches en kennisinstellingen eind augustus een gezamenlijk aanbod aan het Rijk gedaan om te investeren in de circulaire economie. De betrokken regio’s willen hiermee hun landbouw-, papier-, kunststof-, bouw- en maakbedrijven concurrerender en duurzamer maken door zelf circulair in te kopen en kringlopen te sluiten. Hiermee leveren ze een flinke bijdrage aan de CO2-reductie.

Circulaire regio’s blijven samenwerken
Met de Regiodeal willen de betrokken partijen honderden projecten bij mkb-bedrijven in de verschillende provincies versnellen. Voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Testcentrum Kunststoffen, de recycling van textiel en Europa’s eerste grondstofleverende waterfabriek.

Samenwerking provincies en werkgevers
Op initiatief van het IPO en VNO-NCW gaan in de komende maanden provincies, regionale werkgeversorganisaties en het Rijk met elkaar in gesprek over hoe het mkb in de regio te ondersteunen bij de transitie naar een circulaire economie. Inzet is de realisatie van een versnellingshuis voor de transitie naar een circulaire economie.

Kabinet is aan zet om mee te doen in investeringen klimaatopgave
De samenwerkende partijen in de ‘Circulaire Regio’ vinden dat het kabinet nu aan zet is om vanuit de landelijke klimaatopgave mee te investeren in de activiteiten in de regio op het thema circulaire economie. In de koploperregio’s maken de organisaties met individuele bedrijven werk van het verduurzamen van hun businessmodel. Van verbruik naar gebruik en met minimale afwenteling op toekomstige generaties. Deze activiteiten leveren een aanzienlijke bijdrage aan de verminderen van de CO2-uitstoot. Tot nu toe werd in Den Haag de bijdrage van de circulaire economie aan het verminderen van de CO2-uitstoot niet meegewogen. Terwijl er in het realiseren van een circulaire economie de ecologie en economie bij elkaar komen: besparing van grondstoffen, energie en CO2 met het toekomstbestendig maken van het verdienmodel van bedrijven.

Contact
Christian Lorist, regiomanager VNO-NCW Midden, 06 – 51555021