Gelderse handelsmissie naar China

Wilt u zakendoen in China? En wilt u weten wat uw kansen zijn op het gebied van water- en milieutechnologie, duurzame stedelijke ontwikkeling, circulaire economie en logistiek? Ga dan mee met de Gelderse handelsmissie naar China van 2 tot en met 8 december.

In navolging van het succes van voorgaande handelsmissies gaat de provincie Gelderland met een handelsmissie naar de Chinese provincies Hubei en Shandong. Dit gebeurt onder leiding van Michiel Scheffer, gedeputeerde voor economie, innovatie en internationale betrekkingen.

De missie
De provincie Gelderland heeft ruim 10 jaar een hechte band met de provincie Hubei en de gemeente Arnhem onderhoud ook al bijna 20 jaar goede betrekkingen met zusterstad Wuhan. Deze contacten worden ingezet ten dienste van deelnemende bedrijven aan de handelsmissie. Deelname biedt u een goede gelegenheid om uw netwerk in China op te bouwen of uit te breiden.

Hubei
Er wordt van 3 tot en met 5 december een intensief programma voor ondernemers aangeboden in Hubei. Het Netherlands Business Support Office (NBSO) Wuhan stelt voor iedere deelnemer een individueel matchmakingprogramma op met interessante gespreks- en handelspartners. De gemeente Arnhem neemt deel aan deze missie vanuit haar zusterstedenband met Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei. Wethouder economische zaken Jan van Dellen doet mee aan het bezoekprogramma in Wuhan.

Shandong
Na het bezoek aan Hubei reist gedeputeerde Michiel Scheffer op 5 december verder naar de provincie Shandong aan de Chinese oostkust. Gelderland en Shandong onderhouden ook al jarenlang een warme relatie. Naast het algemene programma stelt het NBSO Qingdao & Jinan ook hier een individueel programma op voor deelnemende bedrijven.

Voorbereidende bijeenkomst
In voorbereiding op de missie worden deelnemers tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over het zakendoen in China. Aan bod komen onder andere: intellectueel eigendom, communicatie met Chinese partners en informatie-uitwisseling.

Wat levert deelname u op?
– Optimale voorbereiding voor de Chinese markt.
– Een individueel programma, samengesteld op basis van uw wensen.
– Persoonlijke afspraken met potentiële Chinese zakenpartners.
– Een podium om uw bedrijf te presenteren.
– Netwerkmomenten tijdens gezamenlijke diners, recepties en diverse evaluatiemomenten.
– De mogelijkheid om eigen afspraken in China te combineren met deelname aan het missieprogramma.

Achtergrond
De handelsmissie geeft Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om contacten te leggen en uit te breiden met Chinese bedrijven die oplossingen zoeken op het gebied van water- en milieuproblematiek, stedelijke ontwikkeling, circulaire economie en logistiek. Dit zijn thema’s die aansluiten op de richtlijnen in het vijfjarenplan van de Chinese overheid voor de periode 2016 – 2021. De ontwikkeling van Centraal China, de nieuwe zijderoute en verduurzaming van de leefomgeving spelen hierin een rol. Nederland heeft op deze gebieden een goede reputatie in China.

Voor meer achtergrondinformatie klik hier.

Kosten en deelname
Deelname aan deze handelsmissie is gratis. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor de kosten voor eventuele tolken en lokaal vervoer tijdens individuele afspraken. De missie staat open voor bedrijven uit heel Nederland, met een nadere focus op Oost-Nederland.

Heeft u interesse in deelname? Meld u aan vóór 5 oktober. Na aanmelding nemen we contact met u op voor een intakegesprek.

Organisatie
Oost NL organiseert deze missie in opdracht van de provincie Gelderland in het kader van GO4EXPORT, een stimuleringsprogramma voor export. Dit wordt ondersteund door de provincies Gelderland en Overijssel en uitgevoerd door leadpartner Oost NL met samenwerkende partners. Oost NL werkt in deze missie nauw samen met de NBSOs in Wuhan en Shandong.

Regionale samenwerking
VNO-NCW kent een aantal speerpunten in de belangenbehartiging en internationalisering is een van die speerpunten. In dat kader zijn we vanuit VNO-NCW Midden partner in het programma Go4Export.

Go4EXPORT is een project van de provincie Overijssel en de provincie Gelderland om internationalisering te ondersteunen en export te versterken.
De kracht van het programma is dat de leadpartner Oost NL ondernemers ondersteunt bij internationale activiteiten in nauwe samenwerking met haar partners VNO-NCW Midden (in afstemming met MKB Midden en FME), Trade Office Zwolle, Saxion Hogeschool (in samenwerking met Windesheim en Universiteit Twente), Koninklijke Metaalunie, Verenigde Maakindustrie Oost (VMO), Food Valley, Health Valley, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kiemt, World Trade Center Twente, Novel-T, MKB-Deventer, Kamer van Koophandel en WTC Anhem en Nijmegen. GO4EXPORT sluit met haar activiteiten aan bij de bestaande basisinfrastructuur voor ondersteuning van het MKB (RVO en KvK).