Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor ondernemers is dit een belangrijk moment. Tenslotte heeft het gemeentelijk beleid een belangrijke invloed op het ondernemersklimaat op lokaal en regionaal niveau.

VNO-NCW Midden heeft mede namens ondernemersorganisaties Koninklijke Metaalunie, Koninklijke Horeca Nederland, Transport Logistiek Nederland, Evofenedex, InRetail, FME, Techniek Nederland, HISWA-RECRON, BOVAG en Bouwend Nederland naar alle gemeenten een brief verzonden om aandacht  te vragen voor de volgende uitdagingen.

Voor de komende vier jaar zien we namelijk de volgende ontwikkelingen en uitdagingen op ons afkomen die vooral gezien moeten worden als gemeenschappelijke uitdagingen die mét gemeenten moeten worden opgepakt:

Bruisende binnenstad en buitengebied
Waarbij het o.a. gaat over: actueel detailhandelsstructuurbeleid, transformatie van winkellocaties en van woon- en meubelboulevards, bereikbaarheid van binnensteden met voldoende laad- en losplekken, toerisme, cultuur en binnenstedelijk winkelen/wonen.

Klimaat en energie
Met aandacht voor: energietransitie, verduurzaming, circulaire economie, vergroening, voldoende capaciteit van energie- en laadinfrastructuur en de Regionale Energie Strategie.

Ruimtelijke ordening en een integrale aanpak fysieke leefomgeving
Deelthema’s hierbij zijn: gemeentelijke vergunningverlening, menskracht, ruimte om te ondernemen, behoud van werklocaties en bedrijventerreinen met bedrijven in de hoge milieucategorie, inzet op de ontwikkeling van logistiek- en mobiliteitshubs en (achterstallig) onderhoud van de ruimte, (vaar)wegen en bruggen. Voorkomen spanning tussen woningbouw- en werklocaties.

Ondernemerschap & ondernemersklimaat
Hierbij gaat het over: aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs, uitvoering human-capital agenda, herstel van het ondernemersklimaat ná corona (met maatwerk-aandacht voor de meest getroffen ondernemers/sectoren), schuldhulpverlening, een mkb-vriendelijke gemeente, ondernemersloketten, lage lokale lasten, goede aanbestedingsafspraken en het invoeren van de MKB-Toets als het gaat om het meedenken over beleid, nieuwe regels en uitvoeringsplannen die gevolgen hebben voor mkb-ondernemers.

Specifieke zorgen zijn er over vier actuele thema’s waar de gemeente een belangrijke partij bij is v.w.b. het bieden van ondersteuning en de realisatie. Dat zijn:
1.       Een stagnerende woningbouw
Advies is hierbij om samen met het bedrijfsleven en provincies versnellingsteams woningbouw te organiseren.

2.       Beschikbaarheid van RO-menscapaciteit
Op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening is het advies om in te zetten op het bundelen van regionale expertise en het inzetten van middelen voor werving van extra menskracht.

3.       Voortgang op gebied van energietransitie, netcapaciteit en laadinfrastructuur
Vanuit de RES faciliteren op een gerichte aanpak voor bedrijventerreinen.

4.       Onderwijs en (zij-) instroom arbeidsmarkt
Investeer via de regionale werkbedrijven in de uitvoering van de banenafspraak.

Lees de brieven die begin maart 2022 naar de gemeenten in onze regio’s verzonden zijn:
Flevoland
Overijssel-Deventer
Overijssel-Twente
Overijssel-Zwolle
Utrecht
Gelderland 

Eerder (in oktober 2021) zijn al handreikingen voor de gemeenteraadsverkiezingen aan raadsleden toegezonden. In deze handreikingen wordt uitgebreidere thematische informatie aangeboden die kan worden gebruikt bij het verder aanscherpen van verkiezingsprogramma’s én bij de coalitieakkoorden en de plannen voor ná de verkiezingen.

Lees hier de handreikingen van de verschillende regio’s (d.d. oktober 2021):
Flevoland
Provincie Utrecht
Achterhoek
Arnhem-Nijmegen
Rivierenland
Zwolle
Twente

Voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 toeren VNO-NCW en MKB-Nederland met de rode stembus door het land. Welke gemeente zet ondernemerschap op één? Rijssen-Holten is drie maal op rij verkozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Wat is hun geheim? Bekijk hier een filmpje.