Geslaagd bedrijfsbezoek aan DYKA

Op 8 maart waren de leden van VNO-NCW regio Zwolle te gast bij DYKA in Steenwijk. Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW regio Zwolle, gaf in zijn openingswoord een kort overzicht van de belangrijkste lobbyactiviteiten.

De aanpassing van de infrastructuur – waaronder de A28 – vragen om een continue lobby.  De lobby voor de A28 heeft er al wel voor gezorgd dat deze belangrijke verbinding stevig op de agenda staat. Het rijk start nu met de voorbereidende onderzoeken. In het komende jaar zal VNO-NCW regio Zwolle zich blijven inzetten voor de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt. Naast de aanpak van de tekorten die nu al spelen, zal VNO-NCW zich inzetten voor het vergroten van de wendbaarheid van mensen en bedrijven. Veranderingen die in bedrijven en organisaties spelen, als gevolg van technologische ontwikkelingen, vragen nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers. Daarvoor is een blijvende scholing nodig. Na de opening kregen de aanwezigen de gelegenheid om te zien hoe de besproken thema´s in de dagelijkse praktijk spelen.

Vervolgens was het woord aan Hilbrand van Bleek. Hilbrand, directeur productie en logistiek DYKA, gaf een beeld van de productieprocessen bij DYKA. Het hergebruik van grondstoffen maakt integraal deel uit van de  bedrijfsstrategie. De ontwikkeling van nieuwe producten sluit aan bij actuele vraagstukken, zoals watermanagement. Zo zorgen de  infiltratiekratten voor het bufferen van water en vermindert de belasting van de riolering. Nieuwe systemen van binnenhuisriolering bieden prefab mogelijkheden en vernieuwen de installatieprocessen. De producten van DYKA worden gemaakt in een samenspel van machines en mensen.

Rob Eding, HR-manager DYKA, liet zien hoe DYKA het personeelsbeleid vormgeeft. DYKA zet in op meerdere sporen, waarbij ook structureel ruimte is voor de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. DYKA heeft daarvoor een intensieve samenwerking met de IGSD ontwikkeld, waarbij veel ruimte is vrijgemaakt voor begeleiding in het bedrijf. DYKA investeert daarnaast volop in training en ontwikkeling van de medewerkers en ook de vitaliteit van de medewerkers krijgt structureel aandacht.

Na de rondleiding was er tijdens de netwerkborrel gelegenheid om na te praten en te netwerken.

VNO-NCW regio Zwolle dankt DYKA voor de gastvrijheid.

Contact
Auke Oosterhoff, regiomanager VNO-NCW regio Zwolle, telnr. 06-11351719