Input Flevolands bedrijfsleven voor Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor ondernemers is dit, zeker ook vanwege de impact en nasleep van corona, een belangrijk moment.

Het gemeentelijk beleid heeft immers invloed op het ondernemersklimaat op lokaal- en regionaal niveau. Vanuit VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden hebben we aan de politieke partijen in de Flevolandse gemeenteraden een Handreiking gestuurd met een aantal voor ondernemers relevante aandachtspunten voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Deze handreiking geeft een aantal handvatten die gebruikt kunnen worden bij het verder aanscherpen van ondernemers gerelateerde onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. En het geeft ook richting aan het concretiseren van plannen voor ná de verkiezingen.

Onze vijf kernthema’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen-2022 zijn:
–        Arbeidsmarkt;
–        Regionale samenwerking;
–        Infrastructuur en Ruimtelijke ordening;
–        Energietransitie, circulaire economie en groei;
–        Ondernemersdienstverlening.

De maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen zijn groot. Gegeven de omstandigheden waar gemeenten en ondernemers mee te maken hebben zullen we met elkaar goed de verbinding moeten vinden en versterken. Want alleen op die manier kun je samen werken aan een gezonde economische basis en een ondernemersvriendelijke gemeente. En dat is voor alle partijen van belang.