Apeldoorn, 19-09-2018, VNO NCW Midden , miljoenennota ontbijt Paleis het Loo

Investeren, oppotten of uitkeren?

Miljoenennota-ontbijt bij Paleis Het Loo

Op woensdag 19 september 2018 vond het traditionele Miljoenennota-ontbijt van VNO-NCW Stedendriehoek in Paleis Het Loo plaats. Ruim 100 ondernemers uit de regio stonden om 06:30 uur voor de paleispoorten om deel te nemen aan het ontbijt samen met VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer  en Wouter Raab, directeur Inspectie der Rijksfinanciën van het Ministerie van Financiën.

Wouter Raab, vaste spreker tijdens het Miljoenennota-ontbijt, lichtte de Miljoenennota 2018 toe en de economische perspectieven voor komend jaar. Dit was de eerste begroting van het nieuwe kabinet. Een spannende periode maar met een nette begroting als uitkomst. Ondanks dat de economie in 2019 zal groeien met 2,6% nemen de bedrijfsinvesteringen af ten aanzien van voorgaande jaren. “Als deze ontwikkeling zich doorzet, moeten we ons zorgen gaan maken, omdat in dat geval onze groeicapaciteit na 2019 zal verminderen.”

Investeringen van het nieuwe kabinet
Raab licht ook een aantal belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse economie toe, namelijk het dalen van de werkloosheid, de krapte op de arbeidsmarkt, stijging van de lonen, dalen van de loon- en inkomensheffing en het stijgen van de BTW en milieubelastingen. Dit kabinet zal met name investeren in Sociale Zekerheid, Zorg en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Prioriteiten van het Regeerakkoord in de begroting van 2019 zijn RA-investeringen (in Onderwijs, onderzoek en innovatie, Defensie en Infrastructuur), volumebesluit gas, voorbereiding Brexit en de hogere EU-afdrachten.

Wees trots op wat we hebben
Hans de Boer begint zijn verhaal op een positieve noot: “het is vier jaar geleden dat wij aan het einde waren van een langdurige economische crisis. Niemand geloofde dat er weer economische groei zou komen, maar we zijn een top land en we hebben vertrouwen nodig in het feit dat we verder kunnen groeien”. Ondanks dat we qua bevolkingsaantallen en oppervlakte laag scoren, behoren we wat betreft economische omvang in de G20. Om verder te groeien moeten we het hebben van nieuwe uitvindingen en innovatie, De Boer onderstreept dan ook de noodzaak om te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. “Wees trots op wat we hebben: we hebben goede mensen, structureren en een nette overheid”.

Investeren, oppotten of uitkeren?
Het OV-systeem staat onder druk. De woningmarkt is doorgekookt. De arbeidsmarkt is overspannen, werkdruk bij ziekenhuizen loopt de spuigaten uit en ook Schiphol zit aan zijn taks. We zitten aan het maximum van onze capaciteit. We moeten onszelf de vraag stellen wat we gaan doen: investeren, oppotten of uitkeren? “Ondernemers gaan investeren, regio’s gaan investeren en dat zou de Koninklijke Nederlanden ook moeten doen”, zegt De Boer.

Contact 
Christian Lorist, regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek telnr. 06 – 515 550 21 of met Loes Brijker, junior regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek, telnr. 06 – 512 797 75.


Fotografie Peter Lous