Jacco Vonhof nieuwe voorzitter MKB-Nederland

Wij zijn blij en trots dat onze voorzitter VNO-NCW Midden, Jacco Vonhof, vandaag is benoemd tot de nieuwe landelijke voorzitter van MKB-Nederland.

Jacco heeft met zijn medebestuursleden ruim vijf jaar op dynamische en constructieve wijze onze vereniging koers en richting gegeven.

Hij heeft altijd het belang van (MKB-)ondernemers als uitgangspunt van zijn handelen genomen en stond aan de basis van belangrijke veranderingen bij de regionale vereniging. Voor een sterke lobby zijn regio’s samengevoegd, is de samenwerking met branches, MKB-Nederland Midden en lokale ondernemersverenigingen verstevigd en is de vereniging financieel in gezonde status.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet en prettige manier van besturen en wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe rol bij MKB-Nederland!

Onder voorzitterschap van oud-bestuurder Foppe Atema zal een kleine commissie samen met Ron van Gent, directeur VNO-NCW Midden, de opvolging van Jacco voorbereiden. We hopen en verwachten uiterlijk op onze Algemene Ledenvergadering van april 2019 zijn opvolger voor benoeming voor te kunnen dragen. In de tussentijd zullen we de bestuurlijke honneurs van Jacco opvangen in ons Algemeen Bestuur.