Kennismaken met Militair Leiderschap

Het Platform Defensie-Bedrijfsleven beoogt de werelden van Defensie en Bedrijfsleven met elkaar te verbinden. In oktober organiseert de Koninklijke Luchtmacht een intensieve training die aan (geselecteerde) deelnemers de kans biedt om hun leiderschapskwaliteiten te testen en te ontwikkelen.

Zo wordt onderzocht hoe het is om voor moreel ethische dilemma’s te staan en beslissingen te nemen onder hoge druk. Daarnaast is er ruimte om kennis te maken met de Koninklijke Luchtmacht en Defensie. Tussendoor is er voldoende gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en onderling te netwerken.

Doelgroep

Anders dan voorheen is er dit jaar gekozen voor een thematische benadering van de training. Dit komt tot uitdrukking in de training zelf, maar spreekt ook uit de selectie van deelnemers aan de training. Hiermee wordt beoogd om de verbinding tussen Defensie en Bedrijfsleven betekenisvol te laten zijn.

Thema: informatiedominantie

De komst van moderne wapensystemen zoals de F-35 (Joint Strike Fighter) en de MQ-9 (Reaper) ondersteunen de ambitie van de Luchtmacht om te beschikken over een ijzersterke informatiepositie. Hierdoor kan men het eigen besluitvormingsproces versnellen en de tegenstander een stap voor zijn.

De beschikbaarheid van grote hoeveelheden data roept allerlei vraagstukken op. Zo wil men bijvoorbeeld snel over informatie beschikken, maar de verwerking ervan kost tijd. Informatie moet bruikbaar, maar ook veilig en betrouwbaar zijn. Welke informatie is cruciaal voor besluitvorming en hoe is deze te ontsluiten? Wat zijn de opbrengsten van Artificial Intelligence (AI), Space en Big Data? Kortom, hoe om te gaan met alle beschikbare informatie en technologie op dit gebied?

De Luchtmacht zoekt deelnemers die het leuk vinden en de uitdaging willen aangaan om vanuit hun expertise mee te denken over vraagstukken die verband houden met het geschetste onderwerp.

Aanvullende informatie

Programma:

Het programma bestaat uit diverse onderdelen zoals: presentaties, praktische fysieke en mentale oefeningen, discussies en ontspanning.

De leiderschapstraining beslaat een aaneengesloten periode van drie dagen en vindt plaats van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 oktober 2018. Van deelnemers wordt verwacht dat ze de gehele periode aaneengesloten beschikbaar zijn!

Locatie: Vliegbasis Woensdrecht.

Kosten: geen.

Aanmelden en eventueel meer informatie : Lkol b.d. Rob Neijenhuijs, neijenhuijs@vnoncw-mkb.nl of 06-83216258