Knelpunten en oplossingen A2 Deil – Vught

De A2 kent urgente doorstromingsproblemen, met name tijdens de spits. Deze problematiek zal in de toekomst naar verwachting alleen maar verergeren. De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland.

Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 te beheersen wordt door Rijk en regionale overheden gewerkt aan een pakket maatregelen. Dat noemen we het Programma A2 Deil – ‘s-Hertogenbosch – Vught. Het gaat daarbij om maatregelen voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer die al in de komende jaren gerealiseerd gaan worden, van Mobility as a Service tot snelfietsroutes en incidentcamera’s.

De partijen onderzoeken ook hoe de bereikbaarheid voor de logistieke sector in de komende jaren beter kan. Daarvoor gaan ze graag met u in gesprek in de expertsessie ‘stimuleren logistieke initiatieven’.

Expertsessie
Datum: 29 oktober 2018
Locatie: Zaltbommel (ofwel Gemeentehuis, ofwel op naburige locatie binnen Zaltbommel)
Tijden: inloop 16:00 u, start programma 16:15 u, einde programma 20:30 u; een maaltijd wordt verstrekt.

Aanmelden

Meer informatie
Tegelijkertijd organiseren de partijen  informatieavonden, workshops, e-participatie en houden ze belanghebbenden op de hoogte van actuele stand van zaken via nieuwsbrieven.

www.mirata2deilvught.nl