Marktdag Ondernemend Aanbesteden

Dé netwerkbijeenkomst voor opdrachtgevers en opdrachtnemers werkzaam in de openbare ruimte, woning- en utiliteitsbouw. Benieuwd naar de gevolgen van klimaatveranderingen in samenleving en gebouwde omgeving? Zijn er naast bedreigingen juist ook kansen? Op welke gebieden wordt het aanpassingsvermogen uitgedaagd? Reserveer dan woensdagmiddag 7 november 2018 in de agenda.

Met deze netwerkbijeenkomst brengen we partijen bijeen, die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. We willen inspireren om samen de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat in de openbare ruimte en in woning- en utiliteitsbouw op te pakken.

Wat staat er op het programma?
Er is een plenaire opening met onder meer Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI) en Matthijs Huizing (aanjager van het traject Beter Aanbesteden). Daarnaast is er een afvaardiging van de klimaattafels, waar de uitvoering van het klimaatakkoord wordt besproken.

Een greep uit de workshops
Dit jaar hebben we zeer actuele thema’s op het programma staan. Denk daarbij aan onderwerpen als de actieagenda Beter Aanbesteden, klimaatadaptatie, snelheid in nutsaansluitingen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onder meer VHG, Aedes en de gemeentes Amersfoort en Leusden werken mee aan de workshops.

Voor wie interessant?
• Bestuurders en medewerkers van (lokale) overheden, netbeheerders en woningcorporaties
• Beheerders van de fysieke leefomgeving
• Medewerkers betrokken bij het in de markt zetten van aanbestedingen
• Bouw- infra- en cultuurtechnische bedrijven, installateurs, architecten, advies- en ingenieursbureaus

Datum: 7 november 2018
Tijd: 12.15 uur – 17.30 uur
Locatie: AFAS, Philipsstraat 9, 3833 LC Leusden

De officiële uitnodiging en de mogelijkheid om aan te melden volgt binnenkort.