Nieuwe bestuurlijke structuur Achterhoek

In de Achterhoek werken ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden (de drie O’s) nauw met elkaar samen. De samenwerkingsstructuur bestaat uit een Achterhoek BoardAchterhoek Raad, zes Achterhoek Thematafels en Regio Achterhoek. Gezamenlijk zetten we ons in voor een sterke Achterhoek.

De Achterhoek Board is het gezicht van de Achterhoekse samenwerking. De Board schakelt voortdurend tussen de Achterhoek Raad en de zes Thematafels. Vanuit het bestuur van VNO-NCW Achterhoek zijn we goed vertegenwoordigd in de Achterhoek Board en de Thematafels.

De Board bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O’s (maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden) uit de Achterhoek en een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland. De maatschappelijke organisaties voor onderwijs, zorg en woningbouwcorporaties worden vertegenwoordigd door: Mirjam Koster (onderwijs), Chris van Ewijk (zorg), Claus Martinot (woningbouwcorporaties). De ondernemers zijn vertegenwoordigd door Peter Rikken (VNO-NCW), Arthur Jansen (SIKA), Koen Knufing (Bouwend Nederland). De deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd door Patricia Hoytink (Berkelland), Ted Kok (Aalten), Willem Buunk (Bronckhorst) en de provincie Gelderland door Bea Schouten (gedeputeerde). De Board wordt voorgezeten door Mark Boumans (burgemeester Doetinchem). Mirjam Koster en Peter Rikken zijn vice voorzitter.

Er zijn zes bestuurlijke Thematafels die elk een thema van de Agenda2030 voor hun rekening nemen. De Tafels zijn niet alleen verantwoordelijk voor de inhoudelijke bijdragen voor Agenda2030, maar zij ook verantwoordelijk voor het uitvoeren ervan. De zes Achterhoek Thematafels zijn: Smart Werken & Innovatie, Zorginnovatie, Vastgoed & Woningmarkt, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire Economie & Energietransitie.

In totaal vertegenwoordigen zo’n 100 Achterhoekers de drie O’s (maatschappelijke Organisaties, Ondernemers en Overheden) in de Thematafels, met elk hun eigen achtergrond en achterban.  Vanuit de ondernemersvertegenwoordiging van VNO-NCW Achterhoek en SIKA hebben we een goede vertegenwoordiging. Voor de deelnemers van de tafels zie http://www.achterhoek2020.nl/organisatie/achterhoek-thematafels/.

Door de dynamiek van de Thematafels kan de samenstelling van de Tafels in de loop van de tijd veranderen.

Contact
Wilma Elbertsen, regiomanager VNO-NCW Achterhoek, telnr. 06-21170437