Nieuwe samenstelling Strategische Board Stedendriehoek

De samenstelling van de Strategische Board Stedendriehoek is gewijzigd. Nieuw is dat er nu drie vertegenwoordigers per geleding vanuit ondernemers, overheid en onderwijs zitting hebben in de Board. Namens de ondernemersgeleding hadden Ronald van Wetering, directeur Bedrijven Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek en Margien Storm van Leeuwen, manager New Business Bredenoord, al zitting in de Board. Maarten Streppel, managing director Salland Storage, is daar nu ook aan toegevoegd. Tevens is er een nieuwe voorzitter van de Board, namelijk Sebastiaan van ‘t Erve, burgemeester van Lochem. Meer informatie over de wijzigingen in de Board? Dat lees je hier.