Economische knelpunten regio’s in beeld

In 2017 en 2018 hebben de negen regio’s van VNO-NCW Midden de belangrijkste economische knelpunten in hun gebied geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in negen kaarten met wensen voor economische groei, oftewel regionale Groeiagenda’s. De kaarten laten in een oogopslag zien aan welke onderwerpen we in de lobby werken, gerubriceerd naar onze vijf speerpunten (Arbeidsmarkt & Onderwijs, Innovatie & Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening & Infrastructuur, Financiering en Internationalisering) en enkele MKB-punten. De groeiagenda’s zijn in samenwerking met MKB-Nederland Midden en lokale ondernemersverenigingen tot stand gekomen. We gebruiken de groeiagenda’s voor afstemming en samenwerking met betrokken partijen, en zijn input voor verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

Voor de tweede helft 2018 en 2019 staan actualisering van de eerste kaarten op het programma en daarnaast een interactieve digitale kaart van VNO-NCW Midden, waarin we de negen groeiagenda’s samenbrengen.

De regionale groeiagenda’s zijn te vinden op de regiopagina’s of op te vragen bij uw regiomanager.