Ondernemers blij met werkbare regeling voor arbeidsbeperkten

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat SZW-staatssecretaris Van Ark het voor werkgevers eenvoudiger gaat maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, zonder dat deze mensen daar financieel slechter van worden of zelf met extra administratieve rompslomp worden opgezadeld.

Loondispensatie
De ondernemersorganisaties waren eerder positief over het voorstel voor loondispensatie omdat die voor werkgevers belangrijke administratieve hobbels zou wegnemen. Zij hebben daarbij echter steeds gezegd niet te willen dat de mensen die het betreft daardoor minder in hun portemonnee zouden overhouden.

“Werken moet gewoon lonen. Het gaat ondernemers om een werkbare regeling”, zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. “Elke gemeente heeft nu zo ongeveer zijn eigen subsidieregeling. Bureaucratie en eenduidigheid maken het voor veel ondernemers, en zeker in het mkb, onnodig ingewikkeld om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen”, aldus Vonhof, die dat in zijn eigen bedrijf ook zo ervaart. “Het is daarom goed dat de staatssecretaris het bestaande instrument loonkostensubsidie gaat verbeteren en vereenvoudigen.”

100.000 banen
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn enthousiast over het offensief dat Van Ark wil starten om tot meer banen voor deze groep te komen. “De kansen zijn er, bedrijven willen wel. Dat laat de banenafspraak ook wel zien”, zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. “Het bedrijfsleven ligt daarmee ruim op koers. Maar ook bij de uitvoering van het 100.000 banenplan wringt het bij de ondersteuning en uitvoering. Goede matching tussen werkgever en werknemer is cruciaal. Het helpt enorm als dat beter en professioneler wordt aangepakt.”

Contact
Martine Schuijer, projectleider 100.000 banen VNO-NCW/MKB-Nederland

Lees ook onze reactie op het SCP-rapport:
Vraag werkgevers naar mensen met beperking overtreft aanbod gemeenten