Energiebesparingsprojecten

VNO-NCW Midden is intensief betrokken bij energiebesparingsinitiatieven en – projecten, die veelal gestimuleerd worden door provinciale financiering. Voorbeelden zijn Overijssel Bespaart (Almelo, Deventer), Arnhem Aan en Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Om de energietransitie in de provincies en regio’s te stimuleren en te versnellen zijn we kernpartner van Nieuwe Energie Overijssel en het Gelders Energieakkoord.

VNO-NCW Midden informeren onze leden over eHerkenning en het Milieubeheerprogramma (2020). In 2019 stond de WATT-campagne centraal, die de energiebesparingsverplichting die per 1 juli 2019 geldt, onder de aandacht van ondernemers bracht. We hebben met de campagne 269.709 ondernemers bereikt.

Energiescan MKB EnergyCheckUp

Met MKB Energy CheckUp kunnen kleine en middelgrote ondernemingen besparingen op hun energierekening realiseren. Eenvoudig, door het invullen van een online scan. MKB Energy CheckUp geeft benchmarkgegevens, advies en informatie en heeft betrekking op kantoorpanden in het midden- en kleinbedrijf én op bedrijfspanden in de horeca, dienstverlening, food, non-food en retail.

MKB Energy CheckUp is gezamenlijk ontwikkeld door MKB-Nederland, VNO-NCW, CCS Deventer en enkele Europese partners, in nauwe samenwerking met branches als UNETO-VNI. Het gezamenlijke doel is ontzorgen van ondernemers én minder energieverbruik.

De gebruiksvriendelijke energiescan is dankzij subsidie van de EU kosteloos te gebruiken.

www.energycheckup.nl