foto: Sjors Tonk

Op naar de 100.000 banen

VNO-NCW Midden stimuleert en ondersteunt ondernemers in de regio bij de uitvoering en invulling van de Banenafspraak: de afspraak om voor 2026 in de marktsector 100.000 banen extra te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat doen we met hulp van het project “Op naar de 100.000 banen”, een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland. Vanuit dit project zijn informatie, middelen en tools voor werkgevers beschikbaar.

Ons doel

VNO-NCW Midden vindt een inclusieve samenleving met aandacht en volwaardig werk voor alle mensen in de arbeidsleeftijd een basis voor een goed ondernemersklimaat in Nederland en neemt daarom initiatieven om uitvoering te geven aan de Participatiewet.

Wat we doen 

Om werkgevers enthousiast te maken voor het werken met mensen met een arbeidsbeperking informeert VNO-NCW Midden haar achterban, organiseert regelmatig bijeenkomsten in de regio, verbindt ondernemers die elkaar verder helpen en werkt samen met regionale ambassadeurs (‘aanjagers’) die veel kennis en inzicht hebben in het werken met mensen met een beperking

Onze visie 
Om het voor werkgevers mogelijk te maken uitvoering te geven aan de Banenafspraak vragen wij overheden continue aandacht voor
  • meer inzicht in aantallen en kennen en kunnen kandidaten (kaartenbak op orde)
  • eenduidige regelgeving
  • 1 loket en 1 werkwijze en 1 accountmanager

Bekijk de tien punten waar wij voor staan en gaan.

Resultaten

Sinds 2015 werkt het bedrijfsleven actief aan de Banenafspraak. Dankzij inzet en doorzettingsvermogen van veel werkgevers presteert het bedrijfsleven tot nu toe kwantitatief boven verwachting [cijfers Middelpunt juli].

Meer informatie

Alle informatie, tools, tips, praktijkvoorbeelden vindt u op  www.opnaarde1000000.nl

Landelijk projectleider Opnaarde100.000 Martine Schuijer is arbeidsmarktspecialist VNO-NCW Midden en contactpersoon voor dit project in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht.