Op naar de 100.000 banen

VNO-NCW Midden stimuleert en ondersteunt ondernemers in de regio bij de uitvoering en invulling van de Banenafspraak: de afspraak om voor 2026 in de marktsector 100.000 banen extra te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat doen we met hulp van het project “Op naar de 100.000 banen”, een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland. Vanuit dit project zijn informatie, middelen en tools voor werkgevers beschikbaar.

Ons doel

VNO-NCW Midden vindt een inclusieve samenleving met aandacht en volwaardig werk voor alle mensen in de arbeidsleeftijd een basis voor een goed ondernemersklimaat in Nederland en neemt daarom initiatieven om uitvoering te geven aan de Participatiewet.

Wat we doen 

Om werkgevers enthousiast te maken voor het werken met mensen met een arbeidsbeperking informeert VNO-NCW Midden haar achterban, organiseert regelmatig bijeenkomsten in de regio, verbindt ondernemers die elkaar verder helpen en werkt samen met regionale ambassadeurs (‘aanjagers’) die veel kennis en inzicht hebben in het werken met mensen met een beperking

Onze visie 
Om het voor werkgevers mogelijk te maken uitvoering te geven aan de Banenafspraak vragen wij overheden continue aandacht voor
  • meer inzicht in aantallen en kennen en kunnen kandidaten (kaartenbak op orde)
  • eenduidige regelgeving
  • 1 loket en 1 werkwijze en 1 accountmanager

Resultaten

Werkgevers liggen voor op de afspraak om extra banen te creëren voor mensen met een beperking. In ons werkgebied nemen we een kwart van de extra banen voor onze rekening (2019), wat veel is als je kijkt naar hoe de werkgelegenheid is verdeeld over Nederland. Met het programma Opnaarde100.000 banen stimuleren en ondersteunen we ondernemers bij inclusief ondernemen.

Meer informatie

Alle informatie, tools, tips, praktijkvoorbeelden vindt u op  www.opnaarde1000000.nl

Contactpersonen VNO-NCW Midden
Tjerry Verhoeven en Hans Bakker