Provinciale Statenverkiezingen

Provincies staan samen met gemeenten, Rijk, maatschappelijke partners én ondernemers voor complexe transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffenschaarste, stikstof, ruimte, natuur- en gebiedsontwikkeling, wonen, arbeidsmarkt, infrastructuur en mobiliteit. Voor deze transities is een sterke en vitale provinciale economie is van groot belang.

In aanloop naar de verkiezingen van Provinciale Staten in 2023, hebben wij als VNO-NCW Midden, mede namens MKB-Nederland en ondernemersorganisaties, per provincie een manifest aangeboden. Hierin staan aandachtspunten voor het maken van een ondernemersvriendelijk provinciaal beleid dat mede bijdraagt aan een brede welvaart in de verschillende provincies.

Daarbij gaan we graag in gesprek met de politieke vertegenwoordigers over de verschillende thema’s, omdat de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen complex en omvangrijk zijn. Publiek-private samenwerking is dan ook cruciaal. Voor een betere toekomst zullen we met elkaar nóg beter de verbinding moeten maken. Hieraan leveren we graag een bijdrage.

Bekijk de verschillende manifesten:
Provincie Flevoland
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht

Ondernemen voor uw provincie

VNO-NCW heeft een speciale themapagina over de verkiezingen met artikelen en columns over hun en onze standpunten en thema’s waar de provincie een rol heeft: Ondernemen voor uw provincie.