Provincie investeert in slimme en schone fabrieken van de toekomst

De provincie Gelderland wil extra investeren in een toekomstbestendige maakindustrie. Van 1 mei tot 1 september 2018 is de tenderregeling voor schone en slimme demonstratiefabrieken van kracht. Ondernemers met nieuwbouwplannen kunnen van deze regeling gebruik maken als zij willen investeren om hun bedrijf nét iets slimmer en schoner in te richten en hun ervaringen willen delen met mkb-ondernemers. Zo daagt de provincie uit om werk te maken van slimme en schone fabrieken, de moderne industrielocaties van de toekomst.

Gedeputeerde Michiel Scheffer benadrukt het belang van de nieuwe tenderregeling voor de toekomst van de maakindustrie in Gelderland. ‘We hebben in deze provincie ongeveer 8.000 maakbedrijven die zorgen voor ongeveer 100.000 banen, dat is 11% van de banen in de hele provincie. Die krachtige maakindustrie willen we zeker in Gelderland houden en liever nog uitbreiden natuurlijk. Daarom investeren we als provincie in moderne industrielocaties waar de nieuwste bewezen technologie op industriële schaal wordt toegepast. Denk aan investeringen in slimme digitale productietechnologieën of schone productieprocessen door hergebruik van grondstoffen of hernieuwbare energie. Voor de beste initiatieven is subsidie mogelijk van maximaal €200.000. Daarbij vragen we de ondernemer wel om de nieuwste kennis en ervaring te delen met mkb-ondernemers. Dat kan op verschillende manieren. Door kennisdeling willen we innovaties in de hele Gelderse maakindustrie stimuleren.’

Scheffer verwacht dat het voor industriële koplopers gemakkelijker is om personeel aan te trekken. ‘Vooral jongeren kiezen voor bedrijven waar de nieuwste digitale productietechnologieën zoals 3D-printers en robots onderdeel zijn van het productieproces. Daarnaast verwacht ik dat industriële koplopers een aanzuigende werking hebben op nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in de provincie. Reden te meer om nu in Gelderland te investeren in moderne maakbedrijven die de nieuwste innovaties toepassen én hun kennis willen delen.’

Bedrijven die gebruik willen maken van de subsidieregeling voor schone en slimme demonstratiefabrieken kunnen op www.gelderland.nl/subsidies terecht voor meer informatie. De tenderregeling is opengesteld van 1 mei tot 1 september 2018.

Contact
Wilma Elbertsen, regiomanager VNO-NCW Achterhoek, telnr. 06-21170437