Regeling MKB !dee

Graag informeren wij u over een regeling die recent door het ministerie van Economische Zaken naar buiten is gebracht. Deze regeling, onder de naam MKB !dee, heeft ten doel om belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. Ondernemers worden gevraagd ideeën te leveren om deze belemmeringen weg te nemen. Het betreft een regeling die het ministerie in het leven heeft geroepen in het kader van de zogenaamde “beleidsexperimenten menselijk kapitaal”.

Binnen MKB !dee zijn er 5 categorieën om met oplossingen voor de belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling, aan de slag te gaan:

  • Regionale samenwerking op menselijk kapitaal tussen mkb en grootbedrijf.
  • Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven voor docenten en beroepsgerichte opleidingen (bijv. BBL)
  • Belang leercultuur technisch mkb (aantrekkelijk werkgeverschap)
  • Krimpgebieden
  • Energie- en klimaattransitie

Werkgevers of samenwerkingsverbanden van ondernemers kunnen hiervoor plannen indienen. Het gaat daarbij om projecten die gericht zijn op technische sectoren. Dit zijn de sectoren: winning van delfstoffen, industrie, productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht, winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering, bouwnijverheid en informatie & communicatie.

Aanvraagperiode en budget
Op dit moment is voor deze regeling een budget van 2 miljoen euro beschikbaar. In 2018 is de aanvraagperiode opengesteld van 3 tot en met 20 september, waarbij het voornemen is om per categorie in 2018 nog twee projecten te laten starten.  De hoogte van een aanvraag voor een individuele ondernemer bedraagt maximaal € 125.000, voor een samenwerkingsverband maximaal € 200.000. Bij deze regeling geldt dat er geen cofinanciering vereist is.

Informatie
Meer informatie over de regeling treft u hier.

Deelname
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de regeling, en daarvoor een plan of hoofdlijnen hebben ontwikkeld, dan horen wij dat graag van u. Wellicht kunnen we u dan in contact brengen met andere ondernemers die ook gebruik willen maken van deze regeling om zo ideeën en ervaringen te delen. U kunt daarvoor contact opnemen met Martine Schuijer (secretaris onderwijs en arbeidsmarkt) of Wilma Elbertsen (regiomanager Achterhoek).