Stimulering Duurzame Energieproductie

SDE+ staat voor ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ en is speciaal voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. De najaar ronde SDE+ loopt van dinsdag 2 oktober 09.00 uur tot donderdag 8 november 17.00 uur.

De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, de productie van duurzame energie is niet altijd rendabel maar wel noodzakelijk. De SDE+ regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De subsidie wordt toegekend over een periode van 8, 12 of 15 jaar. Vraag altijd ruim voldoende vermogen aan, het is namelijk niet mogelijk om subsidie te krijgen voor meer vermogen dan is aangevraagd.

In 2018 is de SDE+ opengesteld voor de productie van: hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte of een combinatie van hernieuwbare warmte én elektriciteit. De SDE+ kan aangevraagd worden voor energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Klik hier voor de brochure van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zodat je de aanvraag volledig in kan vullen om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidie. Zorg voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie (bij installaties van >500 kWp noodzakelijk), alle benodigde vergunningen en bijlagen.

Contact
Loes Brijker, junior regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek, telnr. 06-51279775